JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA

KANTONA SARAJEVO

Broj: 01-3-409

Cjenovnik zdravstvenih usluga koja podliježu obračunu i uplati PDV-a

Redni broj Naziv usluge Cijena usluge bez PDV-a PDV 17% Cijena usluge sa PDV-om

1. LJEKARSKA UVJERENJA ZA VOZAČE

1.1.  Ljekarska uvjerenja za vozače ‘A” i ”B” kategorije  42,7     47,26     50,00
1.2. Ljekarska uvjerenja za vozače ‘C”; ”D” i ”E” kategorije    51,29   8,71 60,00

2. LJEKARSKA UVJERENJA ZA ZAPOSLENJE I RADNI ODNOS
2.1. Ljekarsko uvjerenje za – zaposlenje 51,29   8,71   60,00
2.2. Ljekarsko uvjerenje za – radni staž  51,29    8,71   60,00
2.3. Ljekarsko uvjerenje za – posao sa posebnim uslovima rada 59,83   10,17   70,00

3. LJEKARSKA UVJERENJA ZA – PUTOVANJE I BORAVAK
3.1. Ljekarsko uvjerenje za – boravak u BiH 102,57    17,43   120,00
3.2. Ljekarsko uvjerenje za – odlazak u inostranstvo 102,57   17,43   120,00

4. OSTALA LJEKARSKA UVJERENJA
4.1. Ljekarsko uvjerenje za – sud 51,29    8,71    60,00
4.2. Ljekarsko uvjerenje za – vjenčanje 51,29     8,71   60,00
4.3. Ljekarsko uvjerenje za – školovanje u inostranstvu 102,57    17,43   120,00
4.4. Ljekarsko uvjerenje za – usvajanje djeteta 42,7  4 7,26   50,00
4.5. Ljekarsko uvjerenje za – nošenje oružja 68,38   11,62   80,00
4.6. Ljekarsko uvjerenje za – obavljanje Hadža 51,29   8,71   60,00

5. OBRADA ZA IPK NA VLASTITI ZAHTJEV
5.2. Obrada za IPK ljekara opće prakse 42,74    7,26   50,00
5.1. Obrada za IPK ljekara specijaliste 51,29   8,71   60,00

6. IZDAVANJE LJEKARSKOG UVJERENJA – ZA DJECU

6.1. Ljekarsko uvjerenje za – boravak u Federaciji i BiH 51,29   8,71   60,00
6.2. Ljekarsko uvjerenje za – upis u srednju školu 12,83   2,17   15,00
6.3. Ljekarsko uvjerenje za – upis na fakultet 12,83   2,17   15,00
6.4. Ljekarsko uvjerenje za – oslobađanje od tjelesnog 4,28   0,72   5,00
6.5. Ljekarsko uvjerenje za – ljetovanje i zimovanje 12,83   2,17   15,00
6.6. Ljekarsko uvjerenje za – izvod iz medicinske dokumentacije 4,28   0,72   5,00

7. Prepis ljekarskog – izgubljenog uvjerenja (u roku od 6. mjeseci) 8,55   1,45   10,00