Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Da li bi vitamin B12 mogao umanjiti rizik od Alzhajmerove bolesti?

Mala, preliminarna švedska studija pokazala je da postoji mogućnost da hrana bogata vitaminom B12 štiti od Alzhajmerove bolesti.

“Prethodne studije pokazale su da je nedostatak vitamina B12 čest kod starijih ljudi,” rekao je vođa studije, dr. Babak Hooshmand, asistent za istraživanje pri institutu Karolinska Institute u Štokholmu, Švedska.

“Rezultati naše studije ukazuju na to da postoji mogućnost da vitamin B12 i povezani metaboliti imaju ulogu u nastajanju Alzhajmerove bolesti, međutim, potrebna su dodatna istraživanja prije nego što se može donijeti konačan sud o ulozi dodataka prehrani sa vitaminom B12 u slučajevima neurodegenerativnih bolesti kao što je Alzhajmer,” dodao je on. Izvještaj je objavljen 19. oktobra u časopisu Neurology.
Za studiju, Hooshmandova grupa pratila je nivoe homocisteina u krvi 271 Finca, starosne dobi od 65 do 79 godina, koji nisu imali demenciju na početku studije.

Tim je analizirao homocistein zbog toga što su visoki nivoi ove bjelančevine ranije povezani sa moždanim udarom. Naučnici su također mjerili nivoe holotranskobalamina, aktivnog proteina vitamina B12, a koji smanjuje nivoe homocisteina u krvi.

Tokom sedam godina praćenja učesnika studije, kod njih 17 razvila se Alzhajmerova bolest. Naučnici su otkrili da je za svako malo povećanje nivoa homocisteina (jedinica mjerenja: mikromolar), rizik od Alzhajemrove bolesti rastao za 16%. Međutim, za svako malo povećanje vitamina B12 (jed.mj. pikomolar), rizik od ove bolesti opadao je za 2%.

Rezultati su ostali konstantni i nakon podešavanja zbog drugih faktora poput starosne dobi, spola, nivoa obrazovanja, pušenja, krvnog pritiska i tjelesne težine.

Vitamin B12 nalazi se u jajima, ribi, perutnini i drugom mesu. Hooshmand je istakao da je dovoljne nivoe ovog vitamina najbolje obezbjediti uravnoteženom ishranom, a ne vitaminskim dodacima prehrani.

Stručnjak za Alzhajmerovu bolest, Greg M. Cole, profesor medicine i neurologije na univerzitetu University of California u Los Angelesu, rekao je da je “ova nova studija isuviše mala da bi osigurala mnogo novih dokaza o povezanosti Alzhajmerove bolesti i demencije sa visokim nivoima homocisteina. Međutim, interesantno je da se čini da viši nivoi B12 imaju zaštitno djelovanje, uzimajući u obzir i nedavno objavljenu studiju koja je pokazala da dodaci ishrani koji sadrže B vitamine mogu umanjiti smanjivanje moždanog tkiva.”

IZVOR: Neurology, 2010; 75: 1408-1414