Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Delegacija Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) i Ambasade Švicarske u posjeti JUDZKS

Delegacija Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) i Ambasade Švicarske posjetili su Javnu ustanovu Dom zdravlja Kantona Sarajevo. Sastanak je održan u sklopu OJ Novi Grad gdje su prisutni obišli Centar za mentalno zdravlje. Cilj posjete je prezentacija pozitivnih rezultata reforme u oblasti mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini, posebno putem unaprijeđenih usluga primarne zdravstvene zaštite u centrima za mentalno zdravlje, u čemu je Švicarska Vlada kroz Projekat mentalnog zdravlja u BiH u okviru bilateralne saradnje dala svoj doprinos.

Delagaciju su sačinjavali:

-Andrea Studer, zamjenica generalnog direktora i rukovoditeljica Odjela za Bliski Istok i Sjevernu Afriku-Evropski odsjek iz Glavnog ureda SDC-a u Bernu,

-Katharina Popmpilio, direktorica za Istočnu Evropu, Glavni ured SDC-a u Bernu,

-Siroco Messereli, direktor za saradnju Ambasade Švicarske u BiH,

-Katharina Nydegger, rukovoditeljica Zdravstvenog portfelja Ambasade Švicarske u BiH i regionalna savjetnica za socijalnu inkluziju SDC-a,

-Alma Zukorlić, programska menadžerica u Ambasadi Švicarske u BiH,

-dr. Milan Latinović, pomoćnik ministra zdravlja i socijalne zaštite RS-a.

Ispred Instituta za populaciju i razvoj-IPD koji je provodio Projekat mentalnog zdravlja u BiH od 2010 do juna 2023. godine u tri projektne faze, prisustvovala je i direktorica Projekta Dženita Hrelja Hasečić.

U svojstvu domaćina OJ Novi Grad, sastanku su prisustvovali i Šef OJ Novi grad dr. Admir Mašović spec. radiodijagnostike, Glavna sestra Advija Jašarević, dr.psiholoških nauka Remzija Šetić, dipl. soc. radnik Mina Čeligija i  dipl.med.sestra Jasna Kovač.

-Zahvalio bih se na odabiru primarne zdravstvene zaštite kao neizostavnog faktora Projekta mentalnog zdravlja BiH, osobe sa mentalnim problemima su najranjivije u društvu i traže posebnu pažnju. Primjetna je evolucija društva u pogledu mentalnog zdravlja, svakako je to rezultat dugogodišnjeg timskog rada danas prisutnih, kazao je Šef OJ Novi grad dr. Admir Mašović spec. radiodijagnostike.

Osam Centara za mentalno zdravlje egzistira kroz JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo. Kroz Projekat mentalnog zdravlja u BiH, usluge koje danas pružamo su značajno poboljšane. U cijeli proces uključene su škole, socijalne zajednice, nevladine organizacije. Otvorenost prema zajednici zahtijeva stalnu prilagodbu zbog specifičnih promjena kroz koje društvo prolazi . Bilo koja ekonomska, politička kriza, reflektuje se porastom broja pacijenata.

-U periodu  2010-2023 kroz Projekat razvili smo posebne kompetencije koordinirane brige, model otpusta, model praćenja, gdje znamo koji pacijenti su i kada hospitalizirani odnosno otpušteni sa bolničkog liječenja, kada je vrijeme novoj posjeti Centru za mentalno zdravlje. Znatno je smanjen broj hospitalizacija kroz ove projekte u navedenom periodu, istakao je dr.psiholoških nauka Remzija Šetić.

Uloga zdravstvenih profesionalaca kroz proces koji pojedinac prolazi u stanju krize pri narušenom mentalnom zdravlju  je presudan faktor rehabilitacije. Kao Ustanova, prilagođavamo se potrebama stanovništva i  radimo na destigmatizaciji  mentalnih teškoća. Dugoročno gledano, veliki izazovi su pred nama, struktura pacijenata se mijenja , neuobičajeno ali sve češće se javljaju psihotični poremećaji kod djece i mladih.

-JUDZKS je dugi niz godina dio Projekta mentalnog zdravlja u BiH, sarađujemo sa svim zdravstvenim ustanovama sekundarnog i tercijarnog nivoa kao i sa nevladinim organizacijama. Sinhronizujemo usluge CMZ-a sa rastom potreba stanovništva, uz konstantne napore da održimo i unaprijedimo kvalitet, izjavila je Glavna sestra OJ Novi Grad Advija Jašarević.

Sve što je ljudsko može se spomenuti, a sve što se spominje može se lakše upravljati. Kada možemo govoriti o svojim osjećajima, oni postaju manje neodoljivi, manje uznemirujući i manje zastrašujući. Ljudi kojima vjerujemo u tom važnom govoru mogu nam pomoći da znamo da nismo sami. – Fred Rogers

Lejla Moćević, stručni saradnik za odnose s javnošću