Delegacija Svjetske banke posjetila JU Dom zdravlja KS

Četveročlani tim Svjetske banke predvođen konsultanticom dr. Biljanom Kozlović posjetio je prostorije menadžmenta JU Dom zdravlja KS u četvrtak, 08.09.2016. godine. Tom prilikom delegaciju je u ime menadžmenta ugostila prim.dr Merima Pašić i u jednosatnom razgovoru ih je upoznala sa stanjem našem ustanove, te vrstom usluga koje ona pruža u Kantonu Sarajevo.

Gosti su se interesirali i za funkcionisanje segmenata u domenu javnih nabavki, o čemu ih je detaljno upoznala dipl.pravnik Jasna Horo, inače pomoćnik direktora za pravne poslove pri JU Dom zdravlja KS.

Nakon zvaničnog susreta u prostorijama menadžmenta delegacija Svjetske banke boravila je i na odjelu porodične medicine Doma zdravlja Centar – Vrazova gdje su razgovarali sa dr. Amelom Kečom.