Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

organizacione jedinice

Centar

Organizaciona jedinica Centar pruža primarnu zdravstvenu zaštitu za 53.333 stanovnika koji žive na području Opštine Centar, a koja pokriva područje od 33 km2. Prosječna naseljenost po kvadratnom kilometru je 2.130 stanovnika, a prosječna udaljenost korisnika od lokaliteta je 0,8 km. Osim primarne, pruža i usluge specijalističko-konsultativne zdravstvene zaštite.

Centralni objekat: Vrazova 11, 71000 Sarajevo, Tel. 033/ 292 500 (centrala)

 • Zbog poboljšanja epidemiološke situacije, Centar za fizikalnu rehabilitaciju OJ Centar će od dana 28.03.2022. ponovo raditi na svojoj staroj lokaciji Općina Centar, ulica Vrazova 11 – prizemlje, te će pacijenti koji pripadaju OJ Centar moći na navedenoj lokaciji ostvariti zdravstvene usluge iz oblasti fizikalne terapije.
 • Zbog pandemije, ambulanti porodične medicine u prizemlju centralnog objekta je promjenjena namjena. Pacijenti se primaju u Službi porodične medicine na drugom spratu.
 • Stomatološke ordinacije na lokalitetima rade samo jednu smjenu.
 • Logopedi koji rade sa djecom su u novom prostoru (ul. Mehmed-paše Sokolvića do br. 13) do Ambulante porodične medicine Mejtaš. 

ŠEF ORGANIZACIONE JEDINICE CENTAR

Mr. sci. med. prim. dr. Amela Kečo, specijalista porodične medicine

Tel: 033/292 503

direktor.centar@judzks.ba

GLAVNA SESTRA

Bediha Palo, dipl. medicinska sestra

Tel: 033/ 292 504

glavna.centar@judzks.ba

TEHNIČKI SEKRETAR

Amela Klis

Tel: 033/ 292 502

centar@judzks.ba

Odgovorni specijalista porodične/obiteljske medicine: prof. dr. sc Zaim Jatić, specijalista porodične medicine

Telefon: 

 • 033/292 672 i 033/292 681 (kartoteka),
 • 033/292 637 

Služba porodične/obiteljske medicine radi od 07:30 – 20.30 sati, a po lokalitetima po rasporedu.

Odgovorni specijalista pedijatrije: prim.dr. mr. ph. sc. Adnan Bajraktarević, specijalista pedijatar

Lokaliteti: Centralni objekat, Vrazova 11 (prvi sprat)

Telefon: 033/292 584

Ambulanta Podhrastovi, Bardakčije 26 – sistematski pregledi i vakcinacija zdrave djece

Telefon: 033/260 781

DPD radi od 07:30 – 20:30 sati

Lokalitet Podhrastovi radi u prvoj smjeni od 07:30-14:30 sati (sistematski pregledi i vakcinacija zdrave djece)

Odgovorni specijalista dispanzera za školsku djecu i omladinu: prim. dr. Sabina Maglajlija, spec. školske medicine

Lokalitet: Centralni objekat, Vrazova 11 (prvi sprat)

Telefon: 033/292 661

DŠD radi od 07:30 – 20:00 sati

OBAVIJEST:

Radnim danima, vikendom i praznicima, djeca školske dobi isključivo sa područja općine Centar, će se primati na II spratu C.O. – Služba P/OM

Odgovorni specijalista primarne stomatološke službe:  prim. dr. Bašić Ešpek Elmedina, specijalista pedodoncije

Telefon: 033/292 547

Lokaliteti: Centralni objekat, Vrazova 11 (treći sprat)

Radno vrijeme CO: 07:30 – 20:00 sati (pon-pet opšti i dječiji stomatolozi)

 

Radno vrijeme lokaliteta – Podhrastovi, Breka, Koševsko brdo:

 • ponedjeljak, utorak i petak prva smjena od 07:30-14:30 sati

 • srijeda i četvrtak druga smjena od 13:00- 20:00 sati

Napomena: Lokaliteti Urijan Dedina i Hrastovi-Mrkovići  trenutno ne rade.

Odgovorni specijalista pulmologije/pneumoftiziologije: 

Telefon: 033/292 594 (ordinacija)

Lokalitet: Centralni objekat, Vrazova 11 (prizemlje)

Telefon: 033/292 593 (kartoteka)

Radno vrijeme: od 7:30 – 20:00 sati

 • ponedjeljak, utorak, petak –I smjena od 7:30 do 13:30 sati
 • srijeda, četvrtak – II smjena od 13:00 do 19:00 sati

OBAVJEŠTENJE:

Od 06.04.2022. Pneumoftiziološki dispanzer  OJ Centar ponovo radi u starim prostorijama koje se nalaze u prizemlju OJ Centar iza Portirnice prvi ulaz desno.

Odgovorni specijalista radiološke i ultrazvučne dijagnostike: prim. mr. sci. med. dr. Lejla Bezdrob-Mulahusić, spec. dijagnostičke radiologije

Lokalitet: Centralni objekat, Vrazova 11 (prvi sprat)

Telefon:

 • 033/292 586 (recepcija)
 • 033/292 590 (RTG zuba)

RTG snimanja zuba se rade bez prethodnog naručivanja, tj. odmah po dolasku s važećom uputnicom.

RTG snimanja lokomotornog sistema i ultrazvučna snimanja se obavljaju po prethodno rezervisanom terminu, a termini se mogu rezervisati na gore navedene telefone, putem mail-a ili  ličnim dolaskom na recepciju.

Za sve dodatne informacije pacijenati se mogu obratiti na:

Email: radiologija.centar@judzks.ba

Odgovorni specijalista medicinske biohemije: Mr. ph. Džemidžić Ferida, specijalista medicinske biohemije

Lokalitet: Centralni objekat, Vrazova 11 (prizemlje)

Telefon:

 • 033/292 539 (recepcija)
 • 033/292 598 (biohemija)

Radno vrijeme: od 7:30 do 20:00 

Materijali za laboratorijske analize uzimaju se svakim radnim danom od 08:00 do 10:00 sati, dok se nalazi izdaju od 14:00 do 16:00 sati istog dana.
Tri dana u sedmici (ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom) laboratorijski tehničar uzima uzorke teško pokretnim ili nepokretnim bolesnicima u njihovom stanu/kući.

U Službi za laboratorijsku dijagnostiku DZ Centar rade se biohemijske analize za pacijente iz DZ Vogošća.

Dežure nedjeljom i praznicima  su organizirane u  DZ Centar, a dežuraju laboratorijski tehničari iz DZ Centar, DZ Stari Grad, DZ Vogošća i DZ Ilijaš.

Odgovorni specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije: prim. dr. Emina Turkić, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

Lokalitet: Centralni objekat, Vrazova 11 (prizemlje)

Telefon:  033/292 546

Radno vrijeme: od 07:30 – 20:00 sati

OBAVJEŠTENJE ZA PACIJENTE (ažurirano 25.03.2022.):

 • Zbog poboljšanja epidemiološke situacije, Centar za fizikalnu rehabilitaciju OJ Centar će od dana 28.03.2022. ponovo raditi na svojoj staroj lokaciji Općina Centar, ulica Vrazova 11 – prizemlje, te će pacijenti koji pripadaju OJ Centar moći na navedenoj lokaciji ostvariti zdravstvene usluge iz oblasti fizikalne terapije.

Odgovorni specijalista psihijatrije/neuropsihijatrije: mr. sci. prim. dr. Ivanka Hižar, specijalista neuropsihijatrije

Lokalitet: Centralni objekat, Vrazova 11 (treći sprat)

Telefoni:

 • 033/292 521 (kartoteka);
 • 033/292 582 i 292 698 (psiholog)
 • 033/292 579 (socijalni radnik)
 • 033/292 581 (psihijatar)

Psihološko savjetovalište: 062/197 603   

Radno vrijeme od 14.03.2022.: 

 • I smjena: ponedjeljak, utorak i petak od 7:30 do 15:00 sati
 • II smjena: srijeda i četvrtak od 13:00 do 20:00 sati

 

Sedmični raspored rada specijalističkih službi u DZ Centar

OFTALMOLOŠKA SLUŽBA

 • Telefon: 292 585 i 292 533;
 • vidno polje – 292 578

ORL SLUŽBA

 • Telefon: 292 624

NEUROLOŠKA SLUŽBA

 • Telefon: 292 622

INTERNISTIČKA SLUŽBA

 • Telefon: 292 542

Dijabetološko savjetovalište

 • Telefon: 292 563

STOMATOLOŠKA SLUŽBA – specijalističko-konsultativna djelatnost

 • Telefon: 292 500 (centrala)

Lokaliteti centar

ADRESA: VRAZOVA 11, 71000 SARAJEVO

TELEFON: 033/292 500

Radno vrijeme:

 • I smjena od 7:30-15:00 i
 • II smjena od 13:00-20:30 sati.

ADRESA: FEHIMA EF. ČURČIĆA 3, 71000 SARAJEVO

TELEFON:

 • 033/226  780
 • 033/221  873
 • email: jablanicka@judzks.ba

RADNO VRIJEME:

 ambulanta porodične medicine radi u dvije smjene, i to:

 • I smjena od 7:30-15:00 i
 • II smjena od 13:00-20:30 sati.

ADRESA: URIJAN DEDINA 81, 71000 SARAJEVO

TEL: 033/666-459

emai: urijandedina@judzks.ba

RADNO VRIJEME:

 ambulanta porodične medicine radi u dvije smjene, i to:

 •  utorak  I smjena od 07:30-15:00
 • Četvrtak II smjena od 13:00-20:30 sati.
 • Ponedeljak, srijeda i petak ambulanta ne radi.

ADRESA:CICIN HAN 130, 71000 SARAJEVO

TEL: 033/206  633

email: cicinhan@judzks.ba

RADNO VRIJEME:

 ambulanta porodične medicine radi  u dvije smjene, i to:

 • ponedjeljak i petak I smjena od 7:30-15:00
 • Srijeda II smjena od 13:00-20:30 sati.
 • Utorak i četvrtak ambulanta neće raditi.

ADRESA: MEHMEDA PAŠE SOKOLOVIĆA 13, 71000 SARAJEVO

TEL: 033/261  275

email:mejtas@judzks.ba

RADNO VRIJEME:

 ambulanta porodične medicine radi u dvije smjene, i to:

 • ponedjeljak, utorak i petak I smjena od 7:30-15:00
 • srijeda i četvrtak II smjena od 13:00-20:30 sati.

ADRESA: ČEKALUŠA 41, 71000 SARAJEVO

TEL: 033/200  126

email: cekalusa@judzks.ba

RADNO VRIJEME:

 ambulanta porodične medicine radi u dvije smjene, i to:

 • ponedjeljak, utorak i petak I smjena od 7:30-15:00 i
 • srijeda i četvrtak II smjena od 13:00-20:30 sati.

ADRESA: BOLNIČKA 8A, 71000 SARAJEVO

TEL: 033/201-855

email: visnjik@judzks.ba

RADNO VRIJEME:

 ambulanta porodične medicine radi u dvije smjene, i to:

 • ponedjeljak, utorak i petak I smjena od 7:30-15:00 i
 • srijeda i četvrtak II smjena od 13:00-20:30 sati.

ADRESA: HIMZE POLOVINE BB, 71000 SARAJEVO

TEL:033/261-285

RADNO VRIJEME:

email: breka@judzks.ba

 Ambulanta porodične medicine radi u dvije smjene, i to:

 • I smjena od 7:30-15:00
 • II smjena od 13:00-20:30 sati

ADRESA: BARDAKČIJE 26, 71000 SARAJEVO

PORODIČNA / OBITELJSKA MEDICINA

TELEFON: 033/260  780

email: podhrastovi@judzks.ba

RADNO VRIJEME:

 ambulanta porodične medicine radi u dvije smjeni, i to:

  • I smjena od 7:30-15:00 i
  •   II smjena od 13:00-20:30 sati.

DISPANZER ZA PREDŠKOLSKU DJECU

TELEFON: 033/260 781

Radnovrijeme:

 • I smjena od 07:30 do 14:30 sati
 • vakcinacijazdravedjeceisistematskipregledi

Obavještavamokorisnikenašihusluga da Dispanzer za predškolskudjecu u ambulantiPodhrastovinećeraditiod 31.01.2022 godine do 28.02.2022 godine.

Vakcinacijadjeceobavljatće se u Dispanzeru za predškolskudjecu Doma zdravlja Centar, (I sprat Vrazova 11), podogovorenimterminima.

ADRESA: HUSREFA REDŽIĆA 11, 71000 SARAJEVO

TELEFON: 033/213  961

email: ciglane@judzks.ba

RADNO VRIJEME:

 Ambulanta  porodične medicine radi u dvije smjene, i to:

 • ponedjeljak, utorak i petak I smjena od 7:30-15:00 i
 • srijeda i četvrtak II smjena od 13:00-20:30 sati.

ADRESA: BRAĆE BEGIĆ 6, 71000 SARAJEVO

PORODIČNA/OBITELJSKA MEDICINA

TELEFON: 033/566  893

email: kosevskobrdo@judzks.ba

RADNO VRIJEME:

 ambulanta porodične medicine radi u dvije smjene, i to:

 • I smjena od 7:30-15:00 i
 • II smjena od 13:00-20:30 sati.

STOMATOLOŠKA SLUŽBA:

ADRESA BRAĆE BEGIĆ 8

TELEFON: 033/220  482

Radnovrijeme:

 • I smjena od 07:30 do 14:30 sati 
 • II smjena od 13:00 do 20:00 sati

ADRESA: UL BRANILACA ŠIPA BB (OBJEKAT K-79) 71000 SARAJEVO

TELEFON: 033/486  691

email:sip@judzks.ba

RADNO VRIJEME:

 ambulanta porodične medicine radi u dvije smjene, i to:

 • Ponedjeljak,utorak i petak I smjena od 7:30-15:00
 • Srijeda i četvrtak  II smjena od 13:00-20:30

ADRESA: MARCELA ŠNAJDERA 9A, 71000 SARAJEVO

TEL: 033/668  288

email: kosevo2@judzks.ba

RADNO VRIJEME:

 ambulanta porodične medicine radi u dvije smjene, i to:

 • ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak i petak I smjena od 7:30-15:00 i
 • ponedeljak, četvrtak i petak II smjena od 13:00-20:30 sati.

ADRESA: PANJINA KULA 78, 71000 SARAJEVO

PORODIČNA /OBITELJSKA MEDICINA

TELEFON: 033/574  250

email: hrastovi@judzks.ba

RADNO VRIJEME:

 ambulanta porodične medicine radi u dvije smjene, i to:

 • ponedjeljak,utorak,petak I smjena od 7:30-15:00
 • srijeda i četvrtak II smjena-pola radnog vremena

STOMATOLOŠKA SLUŽBA

TELEFON: 033/574  251

Radnovrijeme:

 • I smjena od 07:30 do 14:30 sati
 • II smjenačetvrtak od 13:00 do 20:00 sati

ADRESA: NAHOREVSKA BR 103, 71000 SARAJEVO

PORODIČNA /OBITELJSKA MEDICINA

TEL: 033/498  404

email: nahorevo@judzks.ba

RADNO VRIJEME:

 ambulanta porodične medicine radi u dvije smjene, i to:

 • ponedjeljak, utorak i petak I smjena od 7:30-15:00 i
 • srijeda i četvrtak II smjena od 13:00-20:30 sati

Stari grad

Organizaciona jedinica Stari Grad pruža primarnu zdravstvenu zaštitu za 35.015 stanovnika koji žive na području Općine Stari Grad, a koja pokriva područje od 51,4 km2. Prosječna naseljenost po kvadratnom kilometru je 1329 stanovnika. Osim primarne, pruža i usluge specijalističko-konsultativne zdravstvene zaštite.

Centralni objekat: Alajbegovića 1, 71000 Sarajevo, Tel. 033/278-600, 278-625 (centrale)

Poštovani pacijenti, želimo vas obavijestiti da je rekonstrukcija našeg centralnog objekta završena i da je objekat spreman za rad.

 

ŠEF ORGANIZACIONE JEDINICE STARI GRAD

prim.dr. Amela Brčkalija, spec. dječije i preventivne stomatologije

direktor.starigrad@judzks.ba

GLAVNA SESTRA

Tel: 033/278-662

glavna.starigrad@judzks.ba

TEHNIČKI SEKRETAR

Šabić Elma

Tel: 033/278-640;

starigrad@judzks.ba

Broj telefona: 033/278-639

Adresa: Alajbegovića 1

Sprat: Prizemlje 

Radno vrijeme: od 08:00 – 19:00 h

 

CALL CENTAR

Brojevi telefona:

 • 033/278-654
 • 033/278-661

Odgovorni specijalista porodične/obiteljske medicine: prim.dr. Melika Babić-Zečević, spec. porodične medicine

Broj telefona: 033 278 624

Radno vrijeme ambulanti porodične medicine: 

 • Ambulanta Gazin Han: srijedom i četvrtkom od 13.00 do 20.30 h, ostalim danima prva smjena od 07.30 do 15:00 h;
 • Ambulanta Toka-Džeka: utorkom od 13:00 do 15:00 h i četvrtkom od 13:00 do 15:00 h, a ostalim radnim danima ne radi;
 • Ambulanta Hrid: srijedom i četvrtkom druga smjena od 13:00 – 20:30 h, ostalim radnim danima prva smjena od 07.30 do 15:00h
 • Ambulanta Safvet-beg Bašagić,: srijedom i četvrtkom od 13:00  do 20:30 h, ostalim radnim danima prva smjena od 07.30 do 15:00h
 • Ambulanta Kovači: srijedom i četvrtkom od 13:00 h do 20:30 h, ostalim radnim danima prva smjena od 07.30 do 15:00h
 • Ambulanta Bistrik: srijedom i četvrtkom od 13:00 h do 20:30 h, ostalim radnim danima prva smjena od 07.30 do 15:00;
 • Ambulanta Baščaršija: srijedom i četvrtkom od 13:00 do 20:30 h, ostalim radnim danima prva smjena od 07.30 do 15.00 h
 • Ambulanta Logavna: srijedom i četvrtkom od 13:00 do 20.30 h, ostalim radnim danima prva smjena od 07.30 do 15.00 h
 • Ambulanta Sedrenik: srijedom i četvrtkom od 13:00 do 20:30 h, ostalim radnim danima prva smjena  od 07.30 do 15.00
 • Ambulanta Širokaca: srijedom i četvrtkom od 13:00 do 20:30 h, ostalim danima prva smjena od 07.30 do 15.00
 • Ambulanta Vratnik: radi u dvije smjene od 07.30 do 20:30 h

VAŽNO: 

Na vratima svih područnih ambulanti redovno se revidiraju obavijesti za pacijente o načinu i radnom vremenu ambulanti, kao i upustva gdje se trebaju javljati u slučaju potrebe.

Subotom i nedjeljom pacijenti se javljaju u Centralni objekat u obje smjene (7.30-20.00)

Odgovorni specijalista pedijatrije: prim.dr. Amra Junuzović-Kaljić, specijalista pedijatar

Lokaliteti: Centralni objekat, Alajbegovića 1 (drugi sprat)

Telefon: 278 632

Odgovorni specijalista dispanzera za školsku djecu i omladinu:

Lokalitet: Centralni objekat, Alajbegovića 1 (II sprat)

Telefon: 033 278 615

Radno vrijeme:

 • Dispanzer radi u dvije smjene od 7:30 – 20:30 sati

Školski dispanzer dežura subotom i nedjeljom u OJ DZ Stari Grad od 07:30 – 20:00 h u OPZZ Službi

Odgovorni specijalista primarne stomatološke službe: mr. med. sci. dr. Belma Brkanić, spec. dječije i preventivne stomatologije

Lokalitet: Centralni objekat, Alajbegovića 1
Telefon: 033 278 606

Radno vrijeme ambulanti:

 • ambulanta Vratnik: srijedom i četvrtkom od 13.00 do 20.30 h, ostalim danima prva smjena od 07.30 do 15:00 h

 • ambulanta Safvet-beg Bašagić ne radi

 • Ambulanta Kovači: utorkom i srijedom od 13.00 do 20.30 h, ostalim danima prva smjena od 07.30 h do 15:00 h;

 • ambulanta Gazin Han: srijedom i četvrtkom od 13.00 do 20.30 h, ostalim danima prva smjena od 07.30 do 15:00 h;

+ 4 lokaliteta (ambulante Safvet-beg Bašagić, Vratnik, Kovači – za školsku djecu, Gazin Han)

VAŽNO:  ambulanta Safvet beg Bašagić zatvorena.
Pacijenti usluge mogu dobiti u Centralnom objektu.

Odgovorni specijalista pulmologije/pneumoftiziologije: Džaferović dr. Suljo, specijalista pulmolog

Lokalitet: Centralni objekat, Alajbegovića 1 (prvi sprat)

Telefon: 278 668

Radno vrijeme:

 • Ponedeljak, četvrtak i petak od 07:30 do 13:30 h,
 • utorak i srijeda od 13:00 do 19:00 h

Odgovorni specijalista radiološke i ultrazvučne dijagnostike: Pljakić dr. Amela, spec. radiolog

Lokalitet: Centralni objekat, Alajbegovića 1 (prvi sprat)

Telefon: 033/278 619 

Radno vrijeme:

 • ponedeljak, četvrtak i petak od 07:30 do 13:30 h,
 • utorak i srijeda od 13:00 h do 19:00 h

Odgovorni specijalista medicinske biohemije: Međedović Remzija, specijalista kliničke biohemije

Odgovorni laborant: Lotinac Edina, dipl.ing. MLD

Lokalitet: Centralni objekat, Alajbegovića 1 (prizemlje)

Telefon: 278 666

Materijali za laboratorijske analize uzimaju se u vremenu od 07:30 do 10:00 h, dok se nalazi izdaju u periodu od 13:00 do 18:00 h.

Odgovorni specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije: prim. dr. Jasminka Bašić, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

Lokalitet: Logavina 32

Telefon: 033 233 155

Radno vrijeme: radi u dvije smjene od 7:30 – 20:30 h.

Logopedi rade u Centralnom objektu u dvije smjene od 07:30 – 20:30 h (prizemlje).

Odgovorni specijalista psihijatrije/neuropsihijatrije: Dževlan dr. Azra, specijalista neuropsihijatrije

Lokalitet: Isa-bega Ishakovića 9 (prizemlje)

Telefon: 537 783

Radno vrijeme:

 • srijedom i četvrtkom od 13.00 do 20.30 h,

 • ostalim radnim danima od 07.30 h do 15:00 h

Psihološko savjetovalište: 062/379-958

Radno vrijeme:

 • ponedjeljak od 13:00-20:30 h

 • utorak, srijeda, četvrtak, petak od 07:30-15:00 h

Sedmični raspored rada specijalističkih službi u DZ Stari Grad

OFTALMOLOŠKA SLUŽBA

 • Lokalitet: Centralni objekat, Alajbegovića 1 (prizemlje)
 • Telefon: 278 617

ORL SLUŽBA

 • Lokalitet: Centralni objekat, Alajbegovića 1 (prizemlje)
 • Telefon: 278 622

NEUROLOŠKA SLUŽBA

 • Neurološka služba ne radi u OJ DZ Stari Grad zbog nedostatka prostora – pacijenti iz Opštine Stari Grad primaju se u OJ DZ Centar  (Vrazova 11) po sedmičnom rasporedu.

INTERNISTIČKA SLUŽBA

 • Lokalitet: Centralni objekat, Alajbegovića 1 (prvi sprat)
 • Telefon: 278 629

DIJABETOLOŠKO SAVJETOVALIŠTE

 • Lokalitet: Centralni objekat, Alajbegovića 1 (prvi sprat)
 • Telefon: 278 627

STOMATOLOŠKA SLUŽBA – specijalističko-konsultativna djelatnost

 • Lokalitet: Centralni objekat, Alajbegovića 1
 • Telefon: 278 600 (centrala)

Lokaliteti stari grad

ADRESA: Alajbegovića 1, 71000 Sarajevo

TELEFON:

 • 033 278-600
 • 033 278-625

Radno vrijeme:

 • I smjena od 07:30 do 15:00 h
 • II smjena od 13:00 do 20:30 h

ADRESA: Bakarevića 4, 71000 Sarajevo

TELEFON: 033/236-583

Radno vrijeme:

 • II smjena srijeda i četvrtak od 13:00 do 20:30 h

 • ostalim radnim danima od 7:30 – 15:00 h

ADRESA: Safvet-bega Bašagića 75, 71000 Sarajevo

TELEFON: 033/536-580

Radno vrijeme:

 • II smjena utorak i srijeda od 13:00 do 20:30 h

 • ostalim radnim danima od 7:30 – 15:00 h

Stomatološka služba: (zatvorena)

ADRESA: Alije Nametka bb, 71000 Sarajevo

TELEFON: 033/535-614

Radno vrijeme:

 • srijeda i  četvrtak 13:00-20:30 h
 • ostalim radnim danima od 7:30 – 15:00 h

ADRESA: Bakije Sokak 1, 71000 Sarajevo

TELEFON: 033/531-663

Radno vrijeme:

 • od 7:30-20:30 sati

ADRESA: Iza Hrida, 71000 Sarajevo

TELEFON: 033/574-180

Radno vrijeme:

 • srijedom i četvrtkom druga smjena od 13:00 – 20:30 sati,
 • ostalim radnim danima prva smjena od 07.30 do 15:00 sati

ADRESA: Prote Bakovića 2, 71000 Sarajevo

TELEFON: 033/237-324

Radno vrijeme: 

 • srijeda i  četvrtak od 13:00-20:30 h

 • ostalim radnim danima od 7:30 – 15:00 h

ADRESA: Evlije Čelebije bb, 71000 Sarajevo

TELEFON: 033/536-333

Radno vrijeme

 • srijeda i  četvrtak 13:00-20:30 h
 • ostalim radnim danima od 7:30 – 15:00 h

ADRESA: Moščanica bb, 71000 Sarajevo

TELEFON: 033/274-180

Radno vrijeme:

 • srijedom i četvrtkom druga smjena od 13:00 do 20:30 sati

 • ostalim radnim danima od 7:30 – 15:00 h

ADRESA: Za Beglukom 65, 71000 Sarajevo

TELEFON: 033/410-805

Radno vrijeme:

 • srijeda i  četvrtak 13:00-20:30 h

 • ostalim radnim danima od 7:30 – 15:00 h

ADRESA: Toka bb, 71000 Sarajevo

TELEFON: 033/236-424

Radno vrijeme:

 • utorkom i četvrtkom od 13:00 do 15:00 h,
 • a ostalim radnim danima ne radi

ADRESA: Karpuzova 5, 71000 Sarajevo

TELEFON: 033/239-130

Radno vrijeme:

 • srijeda i  četvrtak 13:00-20:30 h
 • ostalim radnim danima od 7:30 – 15:00 h

ADRESA: Logavina 32, 71000 Sarajevo

TELEFON: 033/233-155

Radno vrijeme:

 • rade u dvije smijene od 07:30 – 20:30h

ADRESA: Isa-bega Ishakovića 9, 71000 Sarajevo

TELEFON: 033/537-783

Radno vrijeme:

 • srijeda i  četvrtak 13:00-20:30 h
 • ostalim radnim danima od 7:30 – 15:00 h

Novi Grad

Organizaciona jedinica Novi Grad je jedna od devet postojećih organizacionih jedinica Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo. Smještena je u novom dijelu Sarajeva pri opštini Novi Grad sa 122.751 stanovnika, od kojih 24.258 čini dječija populacija (0-18 godina). OJ DZ Novi Grad pruža zdravstvene usluge na području od 48km2. Prosječna naseljenost po kvadratnom kilometru je 2.450 stanovnika. Osim primarne, pruža i usluge specijalističko-konsultativne zdravstvene zaštite.

Centralni objekat: Bulevar Meše Selimovića 2, 71000 Sarajevo, Tel. 033/ 704 800 (centrala)

Dom zdravlja Saraj Polje, X Transverzale bb, 71000 Sarajevo, Tel. 033/ 277-613 i 277 – 600 (centrala)