JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA

KANTONA SARAJEVO

Dežurne službe

Dispanzeri za predškolsku djecu

Radno vrijeme PON - PET​

Radno vrijeme dispanzera za predškolsku djecu od ponedjeljka do petka je od 7.30 do 20.00 sati.  Molimo roditelje da knjižice predaju do 19.00 sati da bi sva djeca mogla biti na vrijeme i sa pažnjom pregledana.

Dežurni dispanzeri za predškolsku djecu

Općina Subota Radno vrijeme (h) Nedjelja i praznici Radno vrijeme (h)
Centar
Centralni objekat (Vrazova 11)
7.30-20.00
Centralni objekat (Vrazova 11)
7.30-20.00
Hadžići
DZ Novi Grad - lokalitet Saraj-Polje
7.30-20.00
DZ Novo Sarajevo - centralni objekat
7.30-20.00
Novi Grad
Lokalitet Saraj polje (Transverzale bb)
7.30-20.00
DZ Novo Sarajevo - centralni objekat
7.30-20.00
Novo Sarajevo
DZ Centar - centralni objekat (Vrazova 11)
7.30-20.00
DZ Centar - centralni objekat (Vrazova 11)
7.30-20.00
Stari Grad
DZ Centar - centralni objekat (Vrazova 11)
7.30-20.00
DZ Centar - centralni objekat (Vrazova 11)
7.30-20.00
Ilidža
DZ Novi Grad - lokalitet Saraj-Polje
7.30-20.00
DZ Novo Sarajevo - centralni objekat
7.30-20.00
Ilijaš
DZ Centar - centralni objekat (Vrazova 11)
7.30-20.00
DZ Centar - centralni objekat (Vrazova 11)
7.30-20.00
Trnovo
DZ Novi Grad - lokalitet Saraj-Polje
7.30-18.30
DZ Novo Sarajevo - centralni objekat
8.00-15.00 7.30-16.00
Vogošća
Centralni objekat Vogošća (drugu smjenu pokriva DZ Centar - centralni objekat Vrazova)
7.30-14.30
DZ Centar - centralni objekat (Vrazova 11)
7.30-20.00