Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Djeca stječu pogrešnu sliku o seksu iz medija

Vodeća američka grupa pedijatara objavila je saopćenje upućeno pedijatrima, roditeljima i medijima o opasnostima koje sa sobom nose poruke o seksu koje američki tinejdžeri i djeca dobijaju od televizije, interneta i štampanih medija.

Saopćenje pod nazivom Seksualnost, kontracepcija i mediji, objavljeno je 30. avgusta u septembarskom štampanom izdanju časopisa Pediatrics.

“Danas u Americi mediji su definitivno vodeći odgajatelj kada je u pitanju seks,” istakao je dr. Victor Strasburger, jedan od autora saopćenja. “Mi tako slabo obrazujemo djecu o seksu tokom časova u školi, a roditelji su nevjerovatno stidljivi kada trebaju pričati sa svojom djecom o seksu. I stoga mediji preuzimaju taj zadatak.”

“Sedamdeset posto tinejdžerskih programa imaju neki seksualni sadržaj”, dodao je Strasburger, “a manje od 10% tog sadržaja moglo bi se klasificirati kao odgovorni sadržaj. Ne spominju se moguće seksualno prenosive bolesti ili potreba da se upuštanje u seksualne aktivnosti odgodi.”

SAD predvodi u zapadnim zemljama kada su u pitanju stope tinejdžerskih trudnoća, a i stope spolno prenosivih bolesti među američkim tinejdžerima su alarmantno visoke – obole čak 1 od 4 tinejdžera.

U međuvremenu, američka djeca provode sedam sati i više izloženi različitim tipovima često seksualno eksplicitnih medija, uključujući muziku, filmove, televizijske programe, magazine i internet.

“Istraživanja su pokazala da je prikazivanje seksa u medijima zaista nerealistično. Ono je nezdravo. Ono ne uzima u obzir posljedice seksualnog ponašanja,” tvrdi Alan Delamater, profesor i šef Odjela za dječju psihologiju pri medicinskom fakultetu University of Miami Miller School of Medicine. “I sa takvim stavom naša djeca odrastaju. Da postoji samo ta strana seksa. A opovrgavati njihov uticaj je neznalački, jer toliko činjenica o tome već poznajemo.”

Mnogi pedijatri željeli bi da se situacija promijeni i da mediji počnu nuditi odgovornije programe.

“Mediji imaju mogućnost da nastave raditi po starom, tj. da imaju negativan uticaj na razvoj djeteta, ili da se promijene i oblikuju stavove i obrasce ponašanja koji mogu pozitivno uticati na dječji razvoj,” istakao je Delamater.

Saopćenje sadrži niz preporuka za roditelje, ljekare i medije.

“Želimo podstaknuti ljekare da tokom svake djetetove posjete postave rodiljima dva pitanja: prvo, koliko sati dnevno njihovo dijete provede gledajući zabavne sadržaje preko ekrana, i drugo, da li u spavaćoj sobi njihovog djeteta postoji televizor ili internet konekcija,” pojasnio je Strasburger, profesor pedijatrije na Medicinskom fakultetu University of New Mexico School of Medicine. “Ta dva pitanja traju sveukupno 20 sekundi i možda su važnija nego da pitate roditelje da li im je kuća sigurna za djecu ili da li koriste auto-sjedalice ili kacige za bicikl.”

Osim toga, trebalo bi više pripaziti kako djeca koriste stranice za društveno umrežavanje na internetu. Roditelji, također, mogu iskoristiti medijske priče kao edukativne alatke za redovni razgovor o seksu sa djecom, umjesto da čekaju priliku za veliki “važni razgovor”.

Još idealnije bi bilo, smatraju stručnjaci, da se u reklamama više ne koristi seks kao instrument prodaje širokog spektra proizvoda.

“Želimo da roditelji uvide da djeca provode više vremena sa medijima nego u bilo kojoj drugoj aktivnosti osim spavanja, te da mediji predstavljaju snažan izvor informacija i u ovom slučaju moćan edukator o pitanjima seksa,” rekao je Strasburger.

IZVOR: Pediatrics, 30. avgust 2010.