Aktuelni podaci za dan 07.12.2021.

Broj pregleda u službama
JUDZKS

14.668

Broj usluga u
službama
JUDZKS

61.313

Broj pregleda
u Covid-19
ambulantama

281

Broj usluga
u Covid-19
ambulantama

451

Broj transporta
u bolničke
ustanove

21

Broj usluga
putem tel.
poziva

753

Testiranja
na SARS-COV-2
(PCR test)

544

Testiranja na
Sars-cov-2 (brzi
antigen test)

1

Aplicirano
prvih doza
COVID-19 vakcine

139

Aplicirano
drugih doza
COVID-19 vakcine

361

Aplicirano
trećih doza
COVID-19 vakcine

176

Arhiv dnevnih biltena po mjesecima

2021