Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Aktuelni podaci za dan 26.02.2024.

Porodična
medicina

Posjeta: 10.890
Usluga : 12.877

Zdravstvena zaštita
predškolske djece

Posjeta: 898
Usluga: 1.364

Zdravstvena zaštita
školske djece i omladine

Posjeta: 925
Usluga: 1.187

Pneumoftiziološka
zdravstvena zaštita

Posjeta: 241
Usluga: 844

Laboratorijska
dijagnostika

Posjeta: 1.443
Usluga: 37.318

Radiološka
dijagnostika

Posjeta: 278
Usluga: 846

Specijalističko-
konsultativna djelatnost

Posjeta: 1.126
Usluga: 5.257

Broj transporta u
bolničke
ustanove

26

Aplicirano
prvih doza
covid-19 vakcine

0

Aplicirano
drugih doza
covid-19 vakcine

0

Aplicirano
trećih doza
covid-19 vakcine

0

Aplicirano
četvrtih doza
covid-19 vakcina

0

BROJ
TESTIRANIH
covid-19 pacijenata

1

broj
covid-19 pozitivnih
pacijenata

0

Aplicirano
MRP vakcina

68

Arhiv dnevnih biltena po mjesecima

2024

Arhiv dnevnih biltena po mjesecima

2023

Arhiv dnevnih biltena po mjesecima

2022

Arhiv dnevnih biltena po mjesecima

2021