Aktuelni podaci za dan 11.08.2022.

Porodična
medicina

Posjeta: 7.727
Usluga : 9.940

Zdravstvena zaštita
predškolske djece

Posjeta: 997
Usluga: 1.011

Zdravstvena zaštita
školske djece i omladine

Posjeta: 233
Usluga: 242

Pneumoftiziološka
zdravstvena zaštita

Posjeta: 133
Usluga: 480

Laboratorijska
dijagnostika

Posjeta: 854
Usluga: 20.710

Radiološka
dijagnostika

Posjeta: 214
Usluga: 600

Specijalističko-
konsultativna djelatnost

Posjeta: 516
Usluga: 2.286

Broj transporta u
bolničke
ustanove

28

Aplicirano
prvih doza
covid-19 vakcine

4

Aplicirano
drugih doza
covid-19 vakcine

2

Aplicirano
trećih doza
covid-19 vakcine

32

Aplicirano
četvrtih doza
covid-19 vakcine

60

BROJ
TESTIRANIH
covid-19 pacijenata

449

broj
covid-19 pozitivnih
pacijenata

141

Arhiv dnevnih biltena po mjesecima

2022

Arhiv dnevnih biltena po mjesecima

2021