Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Aktuelni podaci za dan 12.05.2022.

Porodična
medicina

Posjeta: 8.261
Usluga : 9.400

Zdravstvena zaštita
predškolske djece

Posjeta: 746
Usluga: 1.091

Zdravstvena zaštita
školske djece i omladine

Posjeta: 639
Usluga: 1.343

Pneumoftiziološka
zdravstvena zaštita

Posjeta: 145
Usluga: 425

Laboratorijska
dijagnostika

Posjeta: 962
Usluga: 25.590

Radiološka
dijagnostika

Posjeta: 272
Usluga: 776

Specijalističko-
konsultativna djelatnost

Posjeta: 878
Usluga: 3.775

Broj transporta u
bolničke
ustanove

31

Aplicirano
prvih doza
covid-19 vakcine

5

Aplicirano
drugih doza
covid-19 vakcine

13

Aplicirano
trećih doza
covid-19 vakcine

32

Arhiv dnevnih biltena po mjesecima

2022

Arhiv dnevnih biltena po mjesecima

2021