Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Aktuelni podaci za dan 7. 5. 2024.

Porodična
medicina

Posjeta: 9.924
Usluga : 12.882

Zdravstvena zaštita
predškolske djece

Posjeta: 700
Usluga: 1.205

Zdravstvena zaštita
školske djece i omladine

Posjeta: 717
Usluga: 933

Pneumoftiziološka
zdravstvena zaštita

Posjeta: 167
Usluga: 441

Laboratorijska
dijagnostika

Posjeta: 1.263
Usluga: 33.973

Radiološka
dijagnostika

Posjeta: 236
Usluga: 570

Specijalističko-
konsultativna djelatnost

Posjeta: 670
Usluga: 3.465

Broj transporta u
bolničke
ustanove

24

Aplicirano
prvih doza
covid-19 vakcine

0

Aplicirano
drugih doza
covid-19 vakcine

0

Aplicirano
trećih doza
covid-19 vakcine

0

Aplicirano
četvrtih doza
covid-19 vakcina

0

BROJ
TESTIRANIH
covid-19 pacijenata

0

broj
covid-19 pozitivnih
pacijenata

0

Aplicirano
MRP vakcina

48

Arhiv dnevnih biltena po mjesecima

2024

Arhiv dnevnih biltena po mjesecima

2023

Arhiv dnevnih biltena po mjesecima

2022

Arhiv dnevnih biltena po mjesecima

2021