Aktuelni podaci za dan 30.01.2023.

Porodična
medicina

Posjeta: 10.107
Usluga : 13.066

Zdravstvena zaštita
predškolske djece

Posjeta: 1.022
Usluga: 1.511

Zdravstvena zaštita
školske djece i omladine

Posjeta: 460
Usluga: 427

Pneumoftiziološka
zdravstvena zaštita

Posjeta: 214
Usluga: 674

Laboratorijska
dijagnostika

Posjeta: 1.329
Usluga: 29.590

Radiološka
dijagnostika

Posjeta: 835
Usluga: 4.503

Specijalističko-
konsultativna djelatnost

Posjeta: 179
Usluga: 747

Broj transporta u
bolničke
ustanove

43

Aplicirano
prvih doza
covid-19 vakcine

1

Aplicirano
drugih doza
covid-19 vakcine

0

Aplicirano
trećih doza
covid-19 vakcine

1

Aplicirano
četvrtih doza
covid-19 vakcina

7

BROJ
TESTIRANIH
covid-19 pacijenata

243

broj
covid-19 pozitivnih
pacijenata

5

Arhiv dnevnih biltena po mjesecima

2023

Arhiv dnevnih biltena po mjesecima

2022

Arhiv dnevnih biltena po mjesecima

2021