Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Aktuelni podaci za dan 21.09.2023.

Porodična
medicina

Posjeta: 8.685
Usluga : 9.618

Zdravstvena zaštita
predškolske djece

Posjeta: 676
Usluga: 1.127

Zdravstvena zaštita
školske djece i omladine

Posjeta: 562
Usluga: 526

Pneumoftiziološka
zdravstvena zaštita

Posjeta: 144
Usluga: 493

Laboratorijska
dijagnostika

Posjeta: 1.184
Usluga: 27.285

Radiološka
dijagnostika

Posjeta: 245
Usluga: 741

Specijalističko-
konsultativna djelatnost

Posjeta: 818
Usluga: 4.121

Broj transporta u
bolničke
ustanove

31

Aplicirano
prvih doza
covid-19 vakcine

0

Aplicirano
drugih doza
covid-19 vakcine

0

Aplicirano
trećih doza
covid-19 vakcine

0

Aplicirano
četvrtih doza
covid-19 vakcina

0

BROJ
TESTIRANIH
covid-19 pacijenata

4

broj
covid-19 pozitivnih
pacijenata

0

Arhiv dnevnih biltena po mjesecima

2023

Arhiv dnevnih biltena po mjesecima

2022

Arhiv dnevnih biltena po mjesecima

2021