Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Dogovoreno vanjsko ocjenjivanje 12 timova porodične medicine

Prof. dr. Mehmed Kulić, v.d. generalnog direktora JUDZKS, održao je 3. juna 2019. godine sastanak sa direktorom AKAZ-a doc. dr. Ahmedom Novom i pomoćnikom generalnog direktora za Organizaciju i poboljšanje kvaliteta i sigurnosti, mr. sci. med. prim. dr Milanom Miokovićem.

Na sastanku je dogovorena vanjska ocjena za 12 timova porodične medicine koji su izgubili certifikacijski status. Vanjska ocjena će se održati u junu 2019. godine.

Tom prilikom razgovaralo se i o daljim aktivnostima koji se odnose na uspostavu i poboljšanje kvaliteta i sigurnosti u JU Dom zdravlja KS, te je jedan od zaključaka sastanka da je potrebna još tješnja saradnje između AKAZ-a i naše ustanove.

Sastanak je protekao u odličnoj atmosferi i postignut je visok nivo saglasnosti u svim bitnim pitanjima koji se odnose na ovu problematiku.

Press služba JUDZKS

Dipl.soc. Arman ŠARKIĆ