Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Donacija opreme za logopedsku terapiju

U prostorijama Javne ustanove Dom zdravlja KS predstavnici nevladine organizacije “Danish Refugee Council” (DRC) i JUDZKS potpisali su Ugovor o donaciji opreme za logopedsku terapiju koja je obezbijeđena u okviru projekta “Support to health transition”.

Projekt finansira Švicarska Konfederacija, a sprovodi Dansko vijeće za izbjeglice u Bosni i Hercegovini. Ukupna vrijednost donacije iznosi  10.603,30 KM .

Dansko vijeće za izbjeglice nastavlja jačati kapacitete zdravstvenog sistema s ciljem unapređenja kvalitete usluga koje se pružaju ljudima u pokretu i lokalnim građanima. Tako je DRC danas isporučio opremu za logopedski kabinet Javnoj ustanovi Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

Naša saradnja sa JUDZKS prethodnih godina bila je više nego efikasna i zahvalni smo zdravstvenim radnicima koji pružaju medicinsku pomoć ljudima u pokretu, u ambulantama koje su formirane u prihvatnim centrima, ali i u zdravstvenim ustanovama kada je to potrebno. Zaista, svoj posao obavljaju u skladu s najvišim profesionalnim standardima uprkos svim izazovima sa kojima se suočavaju. Nastavit ćemo podržavati rad zdravstvenih ustanova kroz projekat “Podrška zdravstvenoj  tranziciji”, koji je počeo sa realizacijom u augustu 2022. godine, poručili su iz DRC-a.

 Donaciju čini logopedski set Behringer koji se koristi u savremenoj rehabilitaciji slušanja i govora. Uređaj se sastoji od tri zasebna aparata koji su na određen način povezani u jedan jedinstveni sklop.

Vibrofon je logopedski aparat za artikulacijske poremećaje, koji ubrzava terapiju i postiže izvanredne rezultate za kratko vrijeme, nezamjenjivo pomagalo svakog logopeda.

Forbrain je inovativna slušalica koja poboljšava slušnu i senzornu obradu ponovnim uvježbavanjem mozga. Na osnovu godina istraživanja u neuronauci i slušnom procesu, ovaj uređaj jednostavan za korištenje ima potencijal da poboljša pažnju, pamćenje i senzornu stimulaciju.

Djelovanje logopedske sonde na govorne organe je mehaničko, te aplikaciju sondi svrstavamo u metode mehaničkog djelovanja na govorne organe. Aplikacijom sonde na određeno mjesto govornog organa ostvaruje se potreban položaj ili pokret koji osoba ili dijete nije u stanju samostalno da napravi. Bezbolno, jednostavno i za kratko vrijeme se formira pravilna pozicija glasa.

Donirana je i didaktička oprema koja će pomoći djeci razvijati osjetila i vježbati emocije.

-Ovom značajnom donacijom se nastavlja saradnja sa DRC-om gdje će donirana logopedska oprema uveliko poboljšati rad našeg stručnog kadra sa velikim brojem pacijenata u potrebi za ovim vidom usluge, stav je glavne medicinske sestre OJ DZ Hadžići Ernade Selimović.

Press JUDZKS