Dopuna spiska kandidata među kojima se provodi izborni postupak – Javni oglas 2 objavljen 29.03.2022.