Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

dr. Brodlija održala predavanje “Oralno-hirurške intervencije kod rizičnih pacijenata”

U četvrtak, 19.10.2017. godine u sali za edukacije OJ Dom zdravlja Vogošća, održana je edukacija “Oralno-hirurške intervencije kod pacijenata sa krvnim diskrazijama i hroničnim sistemskim oboljenjima” u sklopu realizacije Plana trajnog stručnog usavršavanja u Ustanovi 2016-2018. godine za Stomatološku službu OJ Vogošća.

Predavanje je održala dr. Samra Hadžibulić-Brodlija, dr. stomatologije, a edukaciji je prisustvovalo 19 stomatologa i stomatoloških sestara/tehničara iz OJ Dom zdravlja Vogošća i OJ Specijalističko-konsultativna djelatnost.

Prisutni su edukaciju evaluirali najvišom ocjenom 5,0 uz komentare da je predavanje bilo odlično i da je istovremeno prikazano široko medicinsko znanje. Prisutni su samo imali zamjerku na prostor za edukaciju i tehničke uslove za rad, koje su ocijenili sa 3,87.

CENTAR ZA NNID