Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Dr. Čerkez posjetio Krizni štab JU Dom zdravlja KS

Dr. Goran Čerkez, pomoćnik federalnog ministra zdravstva i član Kriznog štaba Ministarstva zdravstva FBiH posjetio je novoformirani Krizni štab JU Dom zdravlja KS.

Prilikom posjete, izrazio je zadovoljstvo nivoom organiziranosti Kriznog štaba Ustanove, te je imao priliku vidjeti da su članovi Kriznog štaba video linkom i konferencijskom vezom povezani sa svim bitnim segmentima JU Dom zdravlja KS u smislu donošenja brzih odluka i njhovog implementiranja na terenu.

Za vrijeme posjete razgovarano je o aktuelnoj situaciji u  vezi pandemije COVID-19, te o skorom otvaranju COVID-19 Centra, uz postojeće COVID -19 ambulante. U razgovoru sa dr. Goranom Čerkezom, članovi Kriznog štaba Ustanove spomenuli su da uz intenzivne aktivnosti u vezi otvaranja COVID-19 Centra, vode računa i o stalnoj nabavci zaštitne opreme neophodne u borbi protiv virusa COVID-19.

Takođe, JU Dom zdravlja KS od Zavoda za javno zdravstvo KS dobila je još 1390 briseva koji će biti na raspolaganju Hitnim medicinskim timovima porodične medicine naše Ustanove. 

Telefonski kontakt Kriznog štaba JU Dom zdravlja KS je 033 292 549, a e-mail je : ks@judzks.ba.

Press služba JUDZKS