Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

dr. Lutvo Sporišević predstavio rad na kongresu u Hrvatskoj

U  periodu od 13.10. do 16.10.2016., doc.dr. Lutvo Sporišević, spec. pedijatar u OJ Dom zdravlja Centar, prisustvovao je 12. kongresu Hrvatskog pedijatrijskog društva održanom u kongresnim centrima – Hotel Royal i Grand hotel 4 opatijska cvijeta u Opatiji, Republika Hrvatska.

 

doc.dr. Lutvo Sporišević, spec. pedijatar

Dvanaesti kongres Hrvatskog pedijatrijskog društva s međunarodnim sudjelovanjem okupio je ~ 800 liječnika pedijatara i liječnika srodnih specijalnosti  iz cijelog svijeta.

Rad Kongresa bio je organiziran u vidu plenarnih predavanja pedijatrijskih subspecijalističkih društava i sekcija, te usmenih priopćenja i poster prezentacija autora.

Kao jedini predstavnik Kantona Sarajeva, a treći predstavnik BiH, uključujući dvojicu kolegica/kolega iz drugih zdravstvenih ustanova iz FBIH, doc.dr. Lutvo Sporišević prezentirao je rad pod naslovom „Značenje probira životnih navika i čimbenika kardiovaskularnog rizika u zdrave djece.   

Prezentirane teme, masovnost prisustvovanja i organizacija kongresa su doprinijeli da 12. kongres Hrvatskog pedijatrijskog društva s međunarodnim sudjelovanjem dobije maksimalnu ocjenu.

Održani  kongres bio je izvanredna prilika transfera saznanja iz pedijatrije, te usvajanja recentnih pristupa u  kontekstu dijagnoze i liječenja kazusa u pedijatriji, kao i prevencije i promocije zdravlja u dječijoj  dobi.

Uspostavljeni su novi profesionalni kontakti, a sve u cilju unapređenja svakodnevnog liječničkog rada  i adekvatnije  njege oboljeloj  djeci.

CENTAR ZA NNID