Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

dr. Pejčinović i dr. Čengić prezentirale radove

27. decembra 2016. godine u sali za edukacije OJ Dom zdravlja Centar upriličeno je predstavljanje naučnih radova uposlenica Stomatološke službe primarnog nivoa OJ Centar, dr. Tanje Pejčinović-Janeček, spec. dječije i preventivne stomatologije i dr. Emine Čengić, specijalizantice dječije i preventivne stomatologije.

Dr. Pejčinović prezentovala je rad na temu “Stav roditelja prema oralnom zdravlju predškolske djece”, dok je dr. Čengić prezentovala rad „Preskripcija fluorida u trudnoći – rizici i dobrobit“ koji je izradila sa kolegicama dr. Naimom Lokmić, spec. ginekologom i dr. Lejlom Murtić, spec. pedodontom.

Prezentacijama su prisustvovale kolege i kolegice iz Stomatološke službe i Dispanzera za predškolsku djecu OJ DZ Centar, kao i uposlenici iz drugih domova zdravlja. Nakon prezentacija, prisutni su davali svoje komentare i postavljali pitanja, te se povela diskusija o značaju rane detekcije karijesa kod djece, kao i mogućnostima poboljšanja buduće saradnje pedijatara iz dispanzera za predškolsku djecu i pedodonata kada je u pitanju osiguravanje prve posjete djeteta stomatologu u što ranijoj dobi.

CENTAR ZA NNID