Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Dr. Prašović i dr. Juković osvojile prvu nagradu za poster-prezentaciju

Na X Kongresu lekara opšte medicine Srbije sa međunarodnim učešćem održanom na Zlatiboru u periodu 26 – 29.09.2019. godine, autorica dr. Đemila Prašović (Služba porodične medicine OJ Dom zdravlja Centar) i koautorica dr. Alma Juković (Služba porodične medicine OJ Dom zdravlja Ilidža) prezentovale su rad na temu Lupus erythematodes systemicus. Od 31 prihvaćenog rada, stručna komisija proglasila je dva najbolja rada, od kojih je rad dr. Prašović i dr. Juković proglašen najboljim.

Kongresu su prisustvovali i prof. dr. Zaim Jatić, spec. porodične medicine i dr. Džanana Jatić, spec. porodične medicine iz OJ Dom zdravlja Centar, koji su realizirali uspješnu radionicu pod nazivom “Komunikacija sa osobama s invaliditetom” u trajanju od 60 minuta, a koja je bila veoma posjećena i propraćena korisnim diskusijama i komentarima.

Čestitamo uposlenicima JUDZKS na osvojenim priznanjima i uspješnom predstavljanju Ustanove tokom ovog međunarodnog skupa.

CENTAR ZA NNID