Drugi ciklus seminara “Planiranje porodice”

defaultfeaturedimage
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

U OJ Dom zdravlja Novi Grad, 22.12.2016. godine, započeo je drugi ciklus edukacije “Planiranje porodice” za 19 doktora medicine/specijalista porodične medicine JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

 

Predavači su bili doc.dr. Zaim Jatić, spec. porodične medicine i šef Službe porodične medicine u OJ Dom zdravlja Centar i dr. Edin Čengić, specijalista ginekolog.

Program edukacije 22.12. sadržao je 2 modula i sljedeće sesije:

I modul:
Sesija 1 – Etički aspekti planiranja porodice
Sesija 2 – Javnozdravstveni aspekti planiranja porodice

IV modul:
Sesija 6 – Politika, strategije, zakoni i propisi u oblasti zdravstva koji se odnose na planiranje porodice u FBiH
Sesija 7 – Organizacija rada timova porodične medicine i saradnja sa drugim zdravstvenim radnicima
Sesija 8 – Logistička načela i sistemi kod kontracepcijskih sredstava

Drugi dio programa biće realiziran uskoro i tretirati će praktične aspekte planiranja porodice.

Centar za NNID