Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Državni program djelotvorno smanjuje stope nasilja u američkim školama

Izvještaj američke vlade navodi da program Sigurne škole-zdrava djeca u velikoj mjeri uspješno poboljšava sigurnost učenika.

Tokom tri godine, školske oblasti koje učestvuju u programu zabilježile su pad broja učenika kao učesnika nasilnih događaja za oko 15%. Broj učenika koji su prijavili da su iskusili ili posvjedočili neki nasilni događaj opao je za 12%.

Kada su u pitanju nastavnici u školama, oni su izjavili da je program poboljšao sigurnost škola, a 77% je izjavilo da je program umanjio stopu nasilja unutar škola, dok je 75% izjavilo da je program umanjio stopu nasilja u cijeloj zajednici, stoji u Izvještaju.

Školske oblasti koje učestvuju uprogramu Sigurne škole-zdrava djeca iniciraju sveobuhvatan plan koji uključuje cijelu zajednicu, a sadrži sljedeće elemente:

  • Poboljšavanje sigurnosti školskog okruženja i osiguravanje aktivnosti za prevenciju nasilja
  • Pružanje usluga zaštite mentalnog zdravlja
  • Stavljanje dodatnog fokusa na biheviorističku, društvenu i emocionalnu podršku učenicima
  • Provođenje aktivnosti na prevenciji korištenja alkohola, duhanskih proizvoda i droga
  • Osiguravanje boljeg pristupa programima za učenje društvenih i emocionalnih vještina tokom ranog djetinjstva

Elementi ovog programa provode se u partnerstvu sa lokalnom policijom, sudskim sistemom za maloljetnike i ustanovama za mentalno zdravlje. Program finansira federalna vlada.

“Svako dijete zaslužuje da uči u sigurnom i zdravom okruženju, i sada, kroz rezultate inicijative ‘Sigurne škole-zdrava djeca’ znamo da možemo poduzeti stvarne korake da im pomognemo,” rekao je Eric Broderick, vršilac dužnosti direktora uprave Substance Abuse and Mental Health Services Administration.

“Pozitivni učinak na djecu, porodice i čitave zajednice je bez presedana: niže stope nasilja u školama, bolje usluge zaštite mentalnog zdravlja djece, veće prisustvo djece u školama i poboljšan akademski uspjeh,” istakao je Broderick.

IZVOR: U.S. Substance Abuse and Mental Health Services Administration, izjava za štampu, 2. novembar 2009., www.samhsa.gov