Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Edukacija o akutnoj i hroničnoj bubrežnoj bolesti (HBB)

U srijedu, 29.06.2016. godine u OJ Dom zdravlja Centar (Vrazova 11) sa početkom u 13 sati, održana je edukacija o akutnoj i hroničnoj bubrežnoj bolesti i značaju njenog ranoj otkrivanja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

 

Predavanje na temu “Hronična bubrežna bolest – zašto je to važno za porodičnog ljekara” održao je prof.dr. Arif Khwaja iz Sheffield Instituta iz Velike Britanije, dok je predavanje na temu “Procjena bubrežne funkcije primjenom eGFR-a u Kantonu Sarajevo – 2-godišnje iskustvo” održala prof.dr. Halima Resić sa Klinike za nefrologiju UKCS-a.

 

 

Tom prilikom, prof.dr. Halima Resić naglasila je kako eGFR formula omogućava ljekarima da jednostavno procjene stadij bubrežne bolesti kod pacijenta i da donesu odluku koje pacijente treba uputiti specijalisti nefrologu, a koje pacijente oni mogu pratiti i nadzirati u okviru porodične medicine.

Edukaciji je prisustvovalo 14 ljekara iz službi porodične medicine iz različitih domova zdravlja u okviru JUDZKS, koji su edukaciju evaluirali visokom prosječnom ocjenom od 4,85.