Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Edukacija o upravljanju medicinskim otpadom u JUDZKS

Imajući u vidu da je u skladu sa Pravilnikom o upravljanju medicinskim otpadom FBiH rukovodilac zdravstvene ustanove dužan osigurati obuku za zdravstvene uposlenike po pitanju tretiranja i rukovanja medicinskim otpadom, 23.11.2016. godine organizovana je edukacija o ovoj tematici za uposlenike JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

 

 

Predavač je bila dr.med.sc. Aida Vilić-Švraka, spec. higijene, zaposlenica Zavoda za javno zdravstvo FBiH.

 

 

Obuci je prisustvovalo 18 uposlenika JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo – predsjednik i članovi Odbora za upravljanje medicinskim otpadom u JUDZKS, šef Službe pravnih, kadrovskih i općih poslova, glavne sestre/tehničari Ustanove i organizacionih jedinica, kao i vozači infektivnog otpada.


CENTAR ZA NNID