Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Edukacija “Rane” u Domu zdravlja Novi Grad

U sklopu realizacije Plana trajnog stručnog usavršavanja u JUDZKS 2016 – 2018. godina, u OJ Dom zdravlja Novi Grad 22.11.2016. godine, održana je edukacija za medicinske sestre/tehničare na temu “Tretman hroničnih i dekubitalnih rana”.

 

 

Predavanje je održala diplomirana medicinska sestra Mersiha Kriko, a edukaciji je prisustvovalo 17 medicinskih sestara/tehničara Službe porodične medicine OJ Dom zdravlja Novi Grad, koji su edukaciju evaluirali ocjenom 5.0, uz komentare da je edukacija bila veoma korisna, precizna i sažeta.

 

CENTAR ZA NNID