Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Edukativni sastanak “Primarne imunodeficijencije”

U četvrtak, 21.05.2015. godine, u Edukativnom centru OJ DZ Centar, održan je Peti edukativni interaktivni sastanak o primarnim imunodeficijencijama u organizaciji Pedijatrijske klinike KCUS-a.

Sastanku su prisustvovali specijalisti različitih oblasti (pedijatri, otorinolaringolozi, ljekari porodične medicine, infektolozi, imunolozi) iz JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, KCUS-a i Zavoda za transfuzijsku medicinu FBIH.

Ciljevi sastanka su bili:
1. Povećati znanje o primarnim imunodeficijencijama
2. Stimulisati diskusiju i interakciju
3. Kreirati mrežu koja će pomoći u dijagnostici i tretmanu pacijenata sa primarnim imunodeficijencijama

Na početku sastanka, uvodne riječi dale su Senka Mesihović-Dinarević i Velma Selmanović, te su održana sljedeća predavanja:

– “Primarna imunodeficijencija i urođena srčana mana” – Senka Mesihović-Dinarević
– “Različita lica česte varijabilne imunodeficijencije (CVID)”- Aida Omerčahić-Dizdarević
– “Primarne imunodeficijencije-bazične informacije” – Velma Selmanović
– “Primarne imunodeficijencije-prikazi slučajeva” – Adisa Čengić

Nakon predavanja povedena je konstruktivna diskusija i razmijenjena su iskustva prisutnih u ovoj oblasti.