JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA

KANTONA SARAJEVO

Obavljanje ferijalne prakse u JUDZKS

Molba se predaje na Protokol Ustanove (Vrazova 11, prizemlje, ulaz sa bočne strane zgrade).

PREUZMITE MOLBU U PDF-u.

Na ime troškova rada mentora, materijalnih i drugih troškova koji nastaju u obavljanju ferijalne prakse, korisnik usluge se obavezuje davaocu usluge platiti cijenu ferijalne prakse, koja iznosi 50,00 KM (UniCredit Bank 3389002207985984).

Ugovor o plaćanju troškova o obavljanju ferijalne prakse potpisuje se, po pozivu, u Centru za nastavnu i naučno- istraživačku djelatnost JUDZKS (CNNID JUDZKS), Vrazova 11, II sprat, tel. 033 292 671.

Akreditacije za boravak u JUDZKS su posebno izrađene u Centru za NNID a zaduživanje i razduživanje istih vršit će se kod glavne sestre OJ.