Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Gladovanje tokom trudnoće povećava rizik od ovisnosti kod djece

Gladovanje tokom trudnoće povećava rizik od ovisnosti kod djece
Djeca čije su majke preživjele holandsku “zimu gladi” sa 1944. na 1945. godine dok su ih nosile u stomaku, na većem su riziku da kad odrastu postanu ovisnici o drogama ili alkoholu, pokazala je prva studija čiji je cilj bio istraživanje veze između prenatalne izloženosti gladi i ovisnosti.

Već je poznato da prenatalna izloženost ekstremnom gladovanju povećava rizik kod djeteta od šizofrenije i drugih ozbiljnih mentalnih bolesti. Tokom studije, Franzek i saradnici poredili su 1,288 muškaraca i žena koji su registrirani sa problemom ovisnosti na području Roterdama sa 19,689 neovisnika koji žive u Roterdamu. Svi su bili rođeni između 1944. i 1947. godine.

“Zima gladi” nastupila je kada su njemačke vlasti nametnule potpuni embargo okupiranoj Holandiji da bi kaznili stanovnike zbog njihove pomoći Saveznim snagama, i ona je trajala od oktobra 1944. do maja 1945. godine. Tokom ovog perioda, prosječni unos kalorija bio je manji od 1,400 po osobi, i pao je na manje od 1,000 na vrhuncu gladi od februara do maja 1945.

Muškarci i žene čije su majke bile u prvom tromjesečju trudnoće tokom zime gladi imali su povećan rizik za 34% da će postati ovisnici kasnije u životu.

Ovi podaci su zabrinjavajući s obzirom da danas u svijetu postoje područja u kojima stanovništvo gladuje, a žene i dalje rađaju djecu, te je prisutna opasnost da se ta područja suoče sa povećanim stopama šizofrenije, mentalnih bolesti i ovisnosti.

IZVOR: Addiction, januar 2008.