Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Govorom od doživljaja do jezika

Odabrala : doc.dr.sc. Sanela Tinjak, dipl.defektolog-logoped

objavljeno 22.04.2020.

DOŽIVLJAJ, GOVORNO-MOTORIČKA IGRA, POKRET-ZNAK, IGRAČKE, SLIKE, NAPISANE RIJEČI

Bogat porodični život daje djeci brojne temeljne doživljaje i sadržaje. U jaslicama i vrtiću djeca stečena iskustva dopunjuju. Za malu djecu, posebno onu koja kasne u govorno-jezičkom razvoju, važno je da se temeljni doživljaji/sadržaji oblikuju u govorno-motoričku igru i dramatizaciju. Govorno-motorička igra omogućuje tjelesno-afektivnu komunikaciju između odraslog i djeteta tokom koje nastaje intenzivna razmjena neverbalnih i verbalnih poruka. Tako dijete zadržava u svom sjećanju ne samo temeljni doživljaj nego i sav govorno-jezički materijal koji ide s njim „u paketu“. Kada je neki temeljni doživljaj/sadržaj obogaćen govorno-motoričkom igrom, obogaćen znakovima i proigran igračkama, može ga se nadopuniti slikom, crtežom, slikovnim simbolom, piktogramom, napisanim riječima….

Doživljaj:

Omogućite djetetu da se približi mački, da osjeti njezin miris, da dodirne njezino mekano krzno, da je hrani, da promatra načine na koji se kreće, kako lovi miša….

Govorno-motorička igra:

Igrajte se mačke. Budite mačka! Krečite se kao mačka….Mijačite, klečeći pijte mlijeko iz zdjelice na podu, predite, šunjajte se, nježno se grebite. Neka dijete bude mačka, a vi miš. Bježite!

Pokret kao znak:

Pomozite djetetu da zapamti pokret za milovanje (Kako miluješ macu?), pokret za grebanje, pokret za rep, šape, veliki pokret, mali pokret, pokret-simbol za mačku….

Igranje igračkama:

Na igrački-mački zajedno imenujte dijelove tijela pa se igrajte s njom kao da je živa: hranite je, milujte je, pokrivajte je….Napravite „mačku“ od klupka vune! Neka kockica bude igračka-mačka; napravite joj brkove! Zajedno pjevajte pjesmice o mački…

Slikovnice, slike, napisane riječi….:

Zajedno pokazujte, imenujte i opisujte slike mačke u slikovnicama. Koristite sliku mačke kao igračku-mačku koja se šunja, grebe, pijte mlijeko….pokažite djetetu gdje sve piše riječ „mačka“….Zajedno crtajte mačku…

Mijau….mijau

Mic, mic…

To je maca.

Ko je to?

Maca.

To je maca.

Miluj macu…

Kako miluješ macu…?

Ima rep.

Gdje ima rep?

Ima šape.

 Gdje ima šape?

Joj! Grebe maca!

Joj!

Ne brebati! Ne grebati!

Šunja se maca…

Pokaži kako se šunja…!

Ide maca. Ide maca.

Daj maci pa-pa!

Pa-pa, maca!

Pije mlijeko.

Pokaći kako pije!

Ko je to? Miš!

Mali miš. Mali miš.

Veeeelika mačka!

Pokaži kakva je mačka!

A miš?

Mačka lovi miša!?

Reci mišu: Bježi, bježi!

Bježi mišu! U rupu!

Miš se spasio!

Daj „bravo“!

Ko je lovio miša?

Gdje je sada miš?

Kako je mačka lovila miša?

Izvor:

Rade R (2006) Govorom od doživljaja do jezika. Peti znanstveni skup sa međunarodnim sudjelovanjem: „Istraživanje govora“, Zadar.