Hormonska zamjenska terapija i rak dojke

Pad stopa raka dojke kod žena poslije menopauze u Kanadi ranije tokom ove decenije, koincidirao je sa padom učestalosti korištenja hormonske zamjenske terapije, pokazala je nova studija.

Naučnici su analizirali podatke na nivou države i otkrili da je “pad stope invazivnog raka dojke za gotovo 10 % koincidirao sa smanjenim korištenjem hormonalne zamjenske terapije među ženama starosne dobi između 50 i 69 godina.”

Najveći pad u korištenju hormonalne terapije desio se između 2002. i 2004. godine, kada je upotreba opala sa 12,7 na 4,9 %. Tokom tog istog perioda, došlo je do pada učestalosti raka dojke za 9,6 %, rekli su stručnjaci iz Kandaskog udruženja za rak.

Studija je objavljena na internetu 23. septembra u časopisu Journal of the National Cancer Institute.

Upotreba hormonske terapije dramatično je opala u nekoliko zemalja nakon što je 2002. godine objavljena američka studija koja je pokazala da zdravstveni rizici hormonske terapije prevazilaze njenu korist.

Naučnici su istakli da su stope raka dojke među ženama u postmenopauzi u Kanadi ponovo počele rasti 2005. godine, što može biti dodatan dokaz povezanosti hormonske terapije i raka dojke, smatraju oni.

“Takav povratni trend pože se očekivati ako je [neotkrivene] tumore osjetljive na hormone samo usporio prekid hormonske terapije, a nije ih spriječio. Ako je to tačno, hormonska zamjenska terapija najvjerovatnije djeluje kao promotor, radije nego uzrok raka dojke,” smatraju naučnici.

IZVOR: HealthDay, septembar 2010., www.healthday.com