Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

PAT– PETAK, 17. MART – HOTEL HILLS

Počinje program dodatne edukacije iz porodične medicine (PAT)
Program provođenja dodatne edukacije iz porodične medicine (PAT) u Kantonu Sarajevo
svečano počinje u petak, 17.03.2023. godine u sali hotela Hills u 9 sati.
Nakon devet godina PAT se nastavlja, a tom prilikom biće prisutan 41 polaznik, odnosno
ljekari, medicinske sestre i tehničari.
Uvod u program dodatne edukacije porodične medicine počinje u 10 sati, a za ovaj dio
zaduženi su mr.sci.dr Almir Pašagić, spec.porodične medicine i koordinator za edukaciju
ljekara, te mr.sci Mediha Avdić, dipl.med sestra, koordinatorica za edukaciju medicinskih
sestara i tehnčara.
Prof.dr Zaim Jatić i dipl.medicinski tehničar Admir Smajić u Sali za edukaciju OJ DZ Ilidža
održaće Nastavnu jedinicu 1 na temu Uvod u porodičnu medicinu (reforma, razvoj, principi
P/O medicine, bolest i bolesnost).
Prisutnima će se pozdravnim govorima obratiti generalni direktor JU Dom zdravlja KS,
doc.dr.sci Abel Baltić kao i predstavnici federalnog i kantonalnog ministarstva zdravstva.
Ljekari i med sestre/tehnicari koji će vršiti edukaciju polaznika i superviziju na njihovom
radnom mjestu su uposlenici JUDZKS sa dugogodišnjim iskustvom u radu i završenim
potrebnim edukacijama.
Najveći broj polaznika je iz JU Dom zdravlja KS, ali ove godine biće pristuni i polaznici
privatne zdravstvene ustanove Al Tawil, Altamedica, te MUP KS i Doma zdravlja Prača.


A. ŠARKIĆ
(NNID)