Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Informacija za korisnike lijeka Enoxaparin (CLEXAN)

S ciljem upoznavanja javnosti, JUDZKS je samo posrednik izdavanja lijeka Enoxaparin (Clexan). Zavod zdravstvenog osiguranja KS je zadužen za nabavku i odobravanje ampularne liste lijekova gdje spada i Clexan.

Ministarstvo zdravstva KS je u sklopu svojih ingerencija odobrilo, što je i objavljeno u Službenim novinama KS, da se lijek Enoxaparin može izdavati pacijentima na osnovu elektronskog recepta ovlaštenog propisivača u ugovornim apotekama. Obzirom da navedeni način rada još nije zaživio, što je obećano iz ZZO KS da će biti u vrlo kratkom roku , svi pacijenti koji imaju indikaciju mogu da samostalno nabave lijek, te će Zavod zdravstvenog osiguranja KS refundirati ta sredstva.

Na osnovu potreba za lijekom Enoxaparin (Clexan), koje je Ustanova iskazala prema Zavodu zdravstvenog osiguranja KS, Javnoj ustanovi Dom zdravlja Kantona Sarajevo za mjesec novembar 2023. godine nije isporučena tražena doza pomenutog lijeka.

Bitno je naglasiti da lista ampularnih lijekova koju sastavlja Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo nije revidirana od 2003. godine, a došlo je do enormnog rasta cijena. S tim u vezi, JUDZKS  svakodnevno ulazi u problematiku, radi nedovoljne količine ampularnih lijekova koje dobija od strane apoteka, gdje iste imaju ugovor sa Zavodom zdravstvenog osiguranja KS.

JUDZKS je uputila urgentan dopis prema ZZO KS, kao i prema resornom ministarstvu, kako bi hitno riješili problematiku vezanu za ampularnu listu lijekova, kako krajnji korisnici ne bi ostali uskraćeni po pitanju istih.

PRESS JUDZKS