Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Inkluzija kroz  JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo

Danas, u savremeno doba kada se promoviraju temeljna ljudska prava, a tako i prava svake osobe na ravnopravni status u društvu u kojem se isključuje diskriminacija, sa željom da kroz domenu zdravstvene zaštite podržimo inkluziju djece i osoba sa poteškoćama u razvoju postignut je sporazum o pružanju primarne zdravstvene zaštite za korisnike Ustanove za socijalno zbrinjavanje, zdravstvenu njegu, odgoj i obrazovanje Pazarić. Pravo na ostvarivanje primarne zdravstvene zaštite ostvaruju  korisnici Ustanove Pazarić koji imaju prebivalište na području Kantona Sarajevo i imaju status osigurane osobe kod Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo i korisnici Ustanove Pazarić koji imaju status osigurane osobe kod Zavoda zdravstvenog osiguranja/fondova drugih kantona , entiteta RS i Brčko distrikta a koji su zaključili pojedinačne Ugovore sa JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

-Ovo je veliki korak, od 1992.godine do danas nije bilo riješeno pitanje zdravstvene zaštite štićenika. Ja se zahvaljujem  JUDZKS , ovaj Ugovor je revolucionaran, željeli smo izbjeći stigmatizaciju, da svi imaju uslugu. Očekujem podršku viših nivoa vlasti, resornog ministarstva, istakao je direktor Ustanove Pazarić Samir Suljagić .

Da smo kao Ustanova koncentrisani na inkluziju i empatiju kao lično sredstvo sredstvo borbe pojedinca sa isključivanjem prema bilo kojoj osnovi uključujući djecu i mlade sa teškoćama pokazuju primjeri naših uposlenika  koji se nesebično odazovu na poziv iz Ustanove Pazarić.

Dr. Fikret Ramić je specijalista dječije i preventivne stomatologije u sklopu OJ Domu zdravlja Hadžići. Ima preko dvadeset godina radnog iskustva. Zadnje četiri godine na sedmičnom nivou posjećuje štićenike Ustanove Pazarić i pruža stomatološke usluge.

-Osjećam se veoma korisno društvenoj zajednici, moji pacijenti u Ustanovi Pazarić su moji prijatelji, ja svoj posao radim iz ljubavi, naša moralna dužnost kao društva je da  svi damo svoj doprinos , kazao je doktor Ramić.

Mali korak za čovjeka, a veliki za sve one čiji je glas najtiši u društvu. Ako govorimo o inkluziji, izuzetno smo ponosni što smo dio iste, kroz naš rad i rad naših uposlenika, kao kolektiv JUDZKS.

Lejla Moćević, stručni saradnik za odnose s javnošću

Centar za NNID