Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Intenzivan rani rad sa autističnom djecom može pomoći

Primjenom posebnog, intenzivnog ranog programa intervencije namijenjenog mlađoj djeci sa autizmom došlo je do poboljšanja njihovog kvocijenta inteligencije, kao i njihovih jezičkih i društvenih vještina, pokazala je nova studija.

“Kada se program sprovodi na ovaj način, primijećeno je da mnoga djeca postaju sposobna da uče i naprave nevjerovatan napredak,” rekla je Geraldine Dawson, glavni autor studije koja je objavljena na internetu 30. novembra u žurnalu Pediatrics. “Neka djeca su na kraju studije uspješno pohađala standardne preškolske ustanove, razvila su jezičke vještine, te formirala prijateljstva sa vršnjacima.”

Sva djeca koja su učestvovala u studiji bila su između 1½ i 2½ godine starosti, ali je program – pod nazivom Early Start Denver Model – osmišljen za djecu uzrasta između 1 i 5 godina života.

Američka akademija za pedijatriju preporučuje da se djeca uzrasta od 18 mjeseci testiraju na eventualnu prisutnost poremećaja iz spektra autizma, grupe neurološko-razvojnih poremećaja, a koje karakterišu poteškoće sa razvojem društvenih i verbalnih vještina.

Međutim, dijagnoza se općenito češće postavlja u periodu od 3 do 4 godine, što je uzrokovano činjenicom da nove dijagnostičke metode nisu široko primijenjene, tvrdi Dawson.

“Sistemi koji su temelj ranih društvenih ponašanja poput kontakta očima i brbljanja javljaju se već nakon nekoliko mjeseci života i jedan od razloga zašto težimo ka ranoj dijagnozi i ranoj intervenciji jeste taj da bismo bili u mogućnosti da intervenišemo dok je mozak još u razvoju, i da na taj način izmijenimo pravac ne samo ranog razvoja već i razvoja mozga,” objasnila je ona.

Ovaj program “cilja sva područja razvoja uključujući jezičke i društvene vještine, motoriku, igru i vještine samopomoći, a program sprovode obučeni parastručnjaci koji rade sa djetetom u kući tokom dvije dvosatne sesije pet dana sedmično”, objasnila je Dawson. “Roditelji se također obučavaju da vrše intervencijske strategije i da koriste te strategije u kontekstu kupanja, večere ili čak igrališta.”

“Strategije ovog modela prakticiraju se u veoma prirodnom kontekstu, zasnovanom na igri i fokusiranom na međuljudskim odnosima, radije nego da podrazumijeva samo sjedenje djeteta za stolom i vježbanje. To je spor proces, trud ljubavi, kojim se djeca korak-po-korak podučavaju svim ovim različitim vještinama,” dodala je ona.

Dvije godine kasnije, djeca uključena u ovaj program pokazala su povećanje IQ-a za 15,4 bodova u poređenju na povećanje od 4,4 bodova kod kontrolne grupe.

Priručnik koji detaljno opisuje ovaj pristup biće objavljen tokom sljedećeg mjeseca. Autori također rade na prilagođavanju materijala u cilju promocije ovog pristupa i širenja njegovog korištenja putem interneta.

IZVOR: HealthDay, 1. decembar 2009., www.healthday.com