Intenzivan rani rad sa autističnom djecom može pomoći

Primjenom posebnog, intenzivnog ranog programa intervencije namijenjenog mlađoj djeci sa autizmom došlo je do poboljšanja njihovog kvocijenta inteligencije, kao i njihovih jezičkih i društvenih vještina, pokazala je nova studija.

“Kada se program sprovodi na ovaj način, primijećeno je da mnoga djeca postaju sposobna da uče i naprave nevjerovatan napredak,” rekla je Geraldine Dawson, glavni autor studije koja je objavljena na internetu 30. novembra u žurnalu Pediatrics. “Neka djeca su na kraju studije uspješno pohađala standardne preškolske ustanove, razvila su jezičke vještine, te formirala prijateljstva sa vršnjacima.”

Sva djeca koja su učestvovala u studiji bila su između 1½ i 2½ godine starosti, ali je program – pod nazivom Early Start Denver Model – osmišljen za djecu uzrasta između 1 i 5 godina života.

Američka akademija za pedijatriju preporučuje da se djeca uzrasta od 18 mjeseci testiraju na eventualnu prisutnost poremećaja iz spektra autizma, grupe neurološko-razvojnih poremećaja, a koje karakterišu poteškoće sa razvojem društvenih i verbalnih vještina.

Međutim, dijagnoza se općenito češće postavlja u periodu od 3 do 4 godine, što je uzrokovano činjenicom da nove dijagnostičke metode nisu široko primijenjene, tvrdi Dawson.

“Sistemi koji su temelj ranih društvenih ponašanja poput kontakta očima i brbljanja javljaju se već nakon nekoliko mjeseci života i jedan od razloga zašto težimo ka ranoj dijagnozi i ranoj intervenciji jeste taj da bismo bili u mogućnosti da intervenišemo dok je mozak još u razvoju, i da na taj način izmijenimo pravac ne samo ranog razvoja već i razvoja mozga,” objasnila je ona.

Ovaj program “cilja sva područja razvoja uključujući jezičke i društvene vještine, motoriku, igru i vještine samopomoći, a program sprovode obučeni parastručnjaci koji rade sa djetetom u kući tokom dvije dvosatne sesije pet dana sedmično”, objasnila je Dawson. “Roditelji se također obučavaju da vrše intervencijske strategije i da koriste te strategije u kontekstu kupanja, večere ili čak igrališta.”

“Strategije ovog modela prakticiraju se u veoma prirodnom kontekstu, zasnovanom na igri i fokusiranom na međuljudskim odnosima, radije nego da podrazumijeva samo sjedenje djeteta za stolom i vježbanje. To je spor proces, trud ljubavi, kojim se djeca korak-po-korak podučavaju svim ovim različitim vještinama,” dodala je ona.

Dvije godine kasnije, djeca uključena u ovaj program pokazala su povećanje IQ-a za 15,4 bodova u poređenju na povećanje od 4,4 bodova kod kontrolne grupe.

Priručnik koji detaljno opisuje ovaj pristup biće objavljen tokom sljedećeg mjeseca. Autori također rade na prilagođavanju materijala u cilju promocije ovog pristupa i širenja njegovog korištenja putem interneta.

IZVOR: HealthDay, 1. decembar 2009., www.healthday.com