Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Intenziviranje saradnje sa JU Zavodom za zapošljavanje KS

Prof.dr Mehmed Kulić, v.d generalnog direktora JU Dom zdravlja KS, ugostio je Alminu Mašin Suljagić, v.d direktorice JU Služba za zapošljavanje KS, u prostorijama menadžmenta ustanove u utorak, 9. jula 2019. godine.

Tom prilikom razgovaralo se o intenziviranju saradnje dvije ustanove, te o potrebi stalne komunikacije koja će se uspostaviti na dnevnoj bazi, a sve u interesu upošljavanja mladog stručnog kadra u JU Dom zdravlja KS.  Prof.dr Mehmed Kulić i Almina Mašin Suljagić zaključili su da je neophodno permanentno praćenje stanja na terenu i zbog činjenice da JU Dom zdravlja KS predstavlja jednu od najvećih ustanova primarne zdravstvene zaštite u regiji.

Podsjećanja radi, Ugovor o sufinansiranju zapošljavanja 39 doktora medicine u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo potpisan je 21. juna 2019. godine u prostorijama JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo.

A.Ša.