Intenziviranje saradnje sa JU Zavodom za zapošljavanje KS

Prof.dr Mehmed Kulić, v.d generalnog direktora JU Dom zdravlja KS, ugostio je Alminu Mašin Suljagić, v.d direktorice JU Služba za zapošljavanje KS, u prostorijama menadžmenta ustanove u utorak, 9. jula 2019. godine.

Tom prilikom razgovaralo se o intenziviranju saradnje dvije ustanove, te o potrebi stalne komunikacije koja će se uspostaviti na dnevnoj bazi, a sve u interesu upošljavanja mladog stručnog kadra u JU Dom zdravlja KS.  Prof.dr Mehmed Kulić i Almina Mašin Suljagić zaključili su da je neophodno permanentno praćenje stanja na terenu i zbog činjenice da JU Dom zdravlja KS predstavlja jednu od najvećih ustanova primarne zdravstvene zaštite u regiji.

Podsjećanja radi, Ugovor o sufinansiranju zapošljavanja 39 doktora medicine u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo potpisan je 21. juna 2019. godine u prostorijama JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo.

A.Ša.