Pedijatrijska služba Saraj polje na novoj adresi

Pedijatrijska služba je sa lokaliteta Saraj polje izmještena u ambulantu porodične medicine Aerodromsko naselje.

Adresa : Rudolfa Rude Tomića br 1

Tel: 033/ 455-447

 e-mail: aerodromsko@judzks.ba