Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Izvještaj o održanoj stručnoj radionici „Praktično provođenje imunizacije protiv bolesti covid-19″

U organizaciji Centra za nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost i Higijensko-epidemiološke službe JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, 10.2.; 12.2. i 15. 2. 2021. godine realizirana je stručna radionica pod nazivom „Praktično provođenja imunizacije protiv bolesti COVID-19“.

Stručnoj radionici prisustvovalo je 111 zdravstvenih profesionalaca (ljekari i medicinske sestre-tehničari) koji će biti uključeni u sistem imunizacije protiv bolesti COVID-19 iz svih  službi OJ JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

Agenda stručne radionice „Praktično provođenje imunizacije protiv bolesti COVID-19“

/10.2., 12.2.i 15.2. 2021.,  09:00-10:30 i 13:00-14:30/

Predavač  i tema stručne radionice  
prof. dr. sc. Lutvo  Sporišević „Smjernice praktičnog provođenja imunizacije protiv bolesti COVID-19“
Adnan  Šorlija, MA sanitarnog inženjerstvaSkladištenje,distribucija i aplikacija vakcina protiv bolesti COVID-19 sa osvrtom na Pfizer-BioNTech COVID-19 vakcinu“
Mejrema  Subašić, MA zdravlja i ekologijeČuvanje i priprema za primjenu i sprovođenje vakcinacije protiv bolesti COVID-19 sa osvrtom na Moderna i AstraZeneca-Oxford COVID-19 vakcinu“

Cilj stručne radionice je bio da se zdravstveni profesionalci naše ustanove, koji će biti uključeni u COVID-19 imunizaciju“ upoznaju sa temeljnim karakteristikama vakcina protiv bolesti COVID-19 koje su trenutno registrirane u EU, tj. da se ukaže na najčešće dileme i nedoumiceu praksi,kao i da se prezentiraju najznačajnije teorijske i praktične smjernice čuvanja, pripreme za administraciju i administraciju Pfizer-BionTech, Moderna i Astrazeneca-Oxford COVID-19 vakcine.

Predavači Adnan Šorlija i Mejrema Subašić su između ostaloga praktično prezentirali kako se navedene COVID-19 vakcine čuvaju, kao i postupak odmrzavanja, razblaživanja, pripreme za administraciju i samu admnistraciju navedenih COVID-19 vakcina.

Predavači su prezentirali trenutne smjernice trenutno registriranih vakcina protiv bolesti COVID-19 u EU.

Prezentacije su elektronskim putem poslane OJ JUDZKS-a, kako bi se  i ostali zdravstveni profesionalci upoznali sa ovom stručnom radionicom.

Centar za nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost

                                                                                           JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo