Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Izvještaj o održanom Simpoziju “Imunizacija u svakodnevnom praktičnom radu”

Centar za nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo i Zavod za javno zdravstvo FBiH  u saradnji sa partnerima UNICEF-om i Svjetskom zdravstvenom organizacijom organizirali su Školu imunizacije 1. Simpozij  pod naslovom „Imunizacija u svakodnevnom praktičnom  radu“ koji je održan 12.12. 2019. godine u hotelu Bosnia  u Sarajevu.

Cilj Simpozija bio je usvajanje novih i nadogradnja postrojećih znanja i razmjene iskustava o imunizaciji.

Simpoziju su prisustvovale ukupno 124 osobe: ljekari i medicinske sestre iz JUDZKS-a (službe porodične medicine, dispanzeri za predškolsku djecu, dispanzeri za školsku djecu i omladinu, specijalizanti), uposlenici Zavoda za javno zdravstvo FBIH, Zavoda za javno zdravstvo KS-a, medicinski stručnjaci  sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,  iz Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo , Opće bolnice “Prim.dr. Abdulah Nakaš”, Zavoda za transfuzijsku medicinu FBIH, Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, Doma zdravlja Mostar, privatnih zdravstvenih ustanova, kao i studenti iz udruženja BoHeMS-a.

Nakon održanog  Simpozija  učesnici su  dobili potvrde (certificate) o prisustvu ovom stručnom skupu. 

Simpozij je bodovan prema Pravilniku o trajnoj medicinskoj izobrazbi  Ljekarske/Liječničke  komore Kantona Sarajevo i Komora medicinskih sestara-tehničara.

Simpozij je koncipiran kroz niz  predavanja i diskusija na kojima su pozvani predavači  prezentirali aktuelne probleme  i  mogućnosti  poboljšanja imunizacije, jedne od najznačajnijih javnozdravstvenih preventivnih aktivnosti, u svakodnevom  stručnom radu utemeljennom na relevantnim naučnim i stručnim spoznajama o imunizaciji.

Teme i predavači na simpoziju bili su:  

 “Status imunizacije u europskom regionu i globalno” (dr. Mirza Palo)
 “Kontrola kvaliteta vakcina u BiH”  (prim. dr. sc. Dženita Softić, mr. ph.spec.)
 “Kliničke manifestacije vakcinama reventabilnih bolesti” (mr. sc. dr.Meliha Hadžović- Čengić,   spec. infektolog) “Imunizacija i prevencija bakterijskih bolesti” (doc. dr. sc. Sanjin Musa, spec.   epidemiolog)
 “Vakcinacija  djece s prirođenim srčanim anomalijama” (acc.prof. dr. sc. Senka   Mesihović- Dinarević, spec. pedijatar)
 “Pedijatrijska iskustva i smjernice poboljšanja provedbe imunizacije” (prof. dr. sc. Lutvo  Sporišević,   spec. pedijatar)  
 “Prezentacija mobilne aplikacije Moj kalendar imunizacije” (Fatima Čengić
 “Interpersonalna komunikacija o imunizaciji“ (prim. dr. Amra Junuzović-Kaljić, spec. pedijazar)
 “Značaj društvenuih mreža u promociji vakcinacije” (Jelena Kalinić, MA, biolog, naučni novinar i   Bloger Društva za promociju prirodnih nauka “Nauka i  svijet”) “Epidemiološke karakterstike povećanog broja oboljelih od morbila u Kantonu Sarajevo u 2019.  godini” (prim. dr. sc.  Aida Pitić, spec. epidemiolog)  “Vakcinacija odraslih osoba” (prof. dr. Zaim Jatić, spec. porodične medicine) “Vakcinacija zdravstvenih radnika” (mr. sc. dr. Nataša  Trifunović, spec. porodične medicine)          “  
  • Evaluacija Simpozija:

Ukupna ocjena evaluacije Simpozija bila je 4,6; sadržaj i teme: 4, 7; uticaj na budući rad: 4,5; trajanje: 4,2; prostor za edukaciju; 4,7, tehnički uslovi za rad: 4.

            Zaključci:

  1. Imunizacija je najdjlotvornija, najsigurnija i najeeftinija  javnozdravstvena  aktivnost  u sprječavanju i nadzoru  vakcinnacijom preventabilnih bolesti.
  • Imunizacija je cjeloživotna preventivna aktivnost, tj. osim u dječijoj dobi bitan je potpun vakcinalni status trudnica, studenata, odraslih osoba i  zdravstvenih radnika.
  • U svakodevnom  praktičnom liječničkom radu potrebno je omogućiti pravovremen i potpun  vakcinalni status populacije u skladu s aktuelnim nacionalnim kalendarom imunizacija i uvažavajući medicinski opravdane kontraindikacije prema važećim stručnim smjernicama.
  • U slučaju nepotpunog vakcinalnog statusa što prije realizirati nadoknadu propuštenih doza vakcina, uvažavajući medicinski opravdane kontraindikacije, kako bi se što prije dostigao potpuni vakcinalni status kod pojedinca.
  • Potrebno je pažnju posvetiti imunizaciji pacijenata s hroničnim oboljenjima kako bi se uvažavajući opravdane kontraindikacije za vakcinaciju omogućila njihova vakcinacija u skladu s relevantnim   stručnim smjernicama.
  • Uvažavajući pozitivna iskustva niza zemalja u svijetu razmotriti uvođenje nekih vakcina (npr. vakcina protiv pneumokokne bolesti) u obavezni program imunizacije u našoj zemlji.
  • Unaprijediti/poboljšati sistem elektronskog dokumentiranja vakcinacije.
  • Unaprijediti/poboljšati sistem pozivanja i podsjećanja na imunizaciju.
  • Nužna je kontinuirana  edukacija zdravtvenih profesionalaca o imunizaciji  i partnerski odnos zdravstvenih profesionalaca, roditelja, prosvjentih djelatnika i cjelokupnog društva o svim dobrobitima vakcinacije.

U ime Organizacijskog odbora zahvaljujemo našim  partnerima UNICEF-u i Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji  na podršci i  svima koji su na bilo koji način doprinijeli uspješnoj realizaciji Simpozija “Imunizacija u svakodnevnom praktičnom radu”.

prof. dr. sc. Lutvo Sporišević, Centar za NNID JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo

            doc. dr. sc. Sanjin   Musa, Zavod za javno zdravstvo FBiH