Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Izvještaj o radu Hitnih medicinskih timova

Zbog povećanih pregleda pacijenata u kućama, a sve u cilju preventivnog djelovanja i suzbijanja pandemije Korona virusa (COVID-19),  Hitni medicinski timovi JU Dom zdravlja KS na dan 14.04. 2020. izvršili su 93 testiranja, dok je 15.04.2020. godine izvršeno 87 testiranja pacijenata kod kojih postoji medicinska indikacija kao mogućnost zaraze Korona virusom (COVID-19).

v.d. generalnog direktora dr. Muhamed Ahmić umjesto dosadašnjeg Koordinacionog odbora za praćenje situacije u vezi pandemije COVID-19, imenovao je Krizni štab za praćenje situacije COVID-19 sa smanjenim brojem članova zbog efikasnijeg upravljanja krizom i brzog donošenja pravovremenih mjera u skladu sa datim okolnostima.

Press služba JUDZKS