Kandidati koji nisu ispunili formalno-pravne uslove JO 1 – pozicija 1 – 2