Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Konferencija za medije – Godišnji izvještaj o radu JUDZKS

Dana, 11.04.2023. godine u organizacionoj jedinici doma zdravlja Novi Grad održana je konferencija za medije gdje je doc. dr. sc. Abel Baltić, generalni direktor JU Dom zdravlja KS predstavio godišnji izvještaj o radu iste, kojoj su prisustvovali predstavnici brojnih medija.

Doc. dr. sc. Baltić se na početku svog obraćanja medijima osvrnuo na pandemiju koronavirusa, koja je poremetila normalan svakodnevni rad ustanove i koja je izazvala vanredeno stanje, ali uz cjelokupan angažman naših zdravstvenih profesionalaca, to je sve prevaziđeno.

Za prethodnih 15 mjeseci rada (od prvog januara 2022. godine do 31. marta 2023. godine) testirano je na koronavirus 11.821 građana, iz čega se može zaključiti da je broj zaraženih koronaviriusom u znatnom padu, u odnosu na period 2020-2021.

U istom izvještajnom periodu u JUDZKS je bilo 4.862.742 posjeta, a pruženo je preko 20 miliona usluga.

Generalni direktor se osvrnuo i na smanjenje broja prigovora pacijenata, što je odraz poboljšanja kvalitete usluga koje se pružaju u JUDZKS. Kao najbolji pokazatelj navedenog jeste nabavka nove opreme (8 stomatoloških stolica, 4 RTG aparata, 5 UZ aprata, oprema za komoru i hladni lanac), kao i sanitetska vozila i vozilo za potrebe palijativne njege. Također, nabavljene su i nove uniforme za uposlenike JUDZKS.

Značajno je istaći i otvaranje prvog Call centra u JUDZKS, koji je počeo sa radom 10. aprila 2023., a koji je opremljen najsavremenijom IT opremom.

Što se tiče edukativnih aktivnosti, intezivno se radilo na internoj kontinuiranoj edukaciji uposlenika, održana su tri simpozija o imunizaciji, u toku je kurs iz kardiopulmonalne ranimacije, kao i dodatna edukacija iz porodične medicine – PAT, prvi put nakon 10 godina.

Do kraja godine u planu JUDZKS je otvaranje Centra za rani rast i razvoj, ambulante C faza – Alipašino Polje, kao i rekonstrukcija OJ Ilidža i rekonstrukcija fasade u OJ Centar.

Na kraju press konferencije generalni direktor je izrazio zahvalnost svim uposlenicima JUDZKS na njihovoj profesionalnosti, trudu i volji u realizaciji radnih obaveza i zadataka iz djelokruga rada primarne i sekundarne zdravstvene zaštite, kao i medijima na objektivnoj informisanosti javnosti.

 

Pripremila:

Ademira Pehlić, JU Dom zdravlja KS