Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

KONTINUIRANA MEDICINSKA EDUKACIJA KME 2023. Komplikacije Diabetes mellitusa tipa 2 – dr Rusmir Gadžo

04.05.2023.

Čovječanstvo se donedavno hrvalo sa najvećom zdravstvenom krizom u posljednih stotinjak godina i ulagalo velike napore da obuzda opaku pandemiju COVID-19. Čini se kako čedo kraja svoga postojanja biti suočeno sa pandemijom daleko većih razmjera i posljedica – dijabetesom.

Neumoljiva globalna statistika predviđa da će do 2040. godine na planeti biti više od 650 miliona oboljelih. Praktičnim jezikom: svaka deseta odrasla osoba će bolovati od dijabetesa. Dijabetes je značajno socio-ekonomsko opterećenje i za najrazvijenije društvene sisteme današnjice.

Diabetes mellitus tipa 2 (T2DM) je kompleksan klinički sindrom, koji tiho progredira do oboljenja sa ozbiljnim posljedicama. Spoznaja o patofiziološkim mehanizmima ove bolesti značajno je rasvijetlila  hronične komplikacije koje se povezuju sa sve visočijim stopama smrtnosti.

Hronične komplikacije T2DM na molekularnom nivou su posljedica permanentne hiperglikemije, ali i poremećaja u metabolizmu masti, metabolizmu i funkciji proteina. Podjela hroničnih komplikacija uslovljena je kalibrom zahvaćenih krvnih sudova. U mikrovaskularne (arteriole) komplikacije spadaju dijabetesna retinopatija, nefropatija i neuropatija. Makrovaskularne  komplikacije (arterije) obuhvataju kardiovaskularne i cerebrovaskularne komplikacije, perifernu vaskularnu bolest i dijabetično stopalo.

U najkraćem, uznapredovali i neliječeni dijabetes izazvaće ozbiljne posljedice po funkciju bubrega, oka, centralnog i perifernog nervnog sistema, srca i krvnih žila, gastrointestinalnog i lokomotornog aparata.

Ne može se reći da T2DM možemo u potpunosti spriječiti, ali njegovu progresiju u ozbiljniju bolest možemo usporiti, odgoditi sistemske komplikacije i poboljšati kvalitet života. Zasigurno, to je u rukama svakog pojedinca.

Sedentarni način života kod modernog čovjeka, manjak fizičke aktivnosti, nepravilna ishrana i posljedična gojaznost, uz genetičko opterećenje, faktorisu koji pogoduju nastanku T2DM.

Prevencija u vidu pravilne ishrane, istrajne tjelovježbe, prestanka pušenja,kontrole tjelesne mase i krvnog tlaka, te mentalna higijena značajno odgađaju kasne komplikacije i popravljaju kvalitet života i ishod bolesti.