Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

KONTINUIRANA MEDICINSKA EDUKACIJA KME 2023. Komplikacije Diabetes mellitusa tipa 2 – dr Rusmir Gadžo

04.05.2023.

Čovječanstvo se donedavno hrvalo sa najvećom zdravstvenom krizom u posljednih stotinjak godina i ulagalo velike napore da obuzda opaku pandemiju COVID-19. Čini se kako čedo kraja svoga postojanja biti suočeno sa pandemijom daleko većih razmjera i posljedica – dijabetesom.

Neumoljiva globalna statistika predviđa da će do 2040. godine na planeti biti više od 650 miliona oboljelih. Praktičnim jezikom: svaka deseta odrasla osoba će bolovati od dijabetesa. Dijabetes je značajno socio-ekonomsko opterećenje i za najrazvijenije društvene sisteme današnjice.

Diabetes mellitus tipa 2 (T2DM) je kompleksan klinički sindrom, koji tiho progredira do oboljenja sa ozbiljnim posljedicama. Spoznaja o patofiziološkim mehanizmima ove bolesti značajno je rasvijetlila  hronične komplikacije koje se povezuju sa sve visočijim stopama smrtnosti.

Hronične komplikacije T2DM na molekularnom nivou su posljedica permanentne hiperglikemije, ali i poremećaja u metabolizmu masti, metabolizmu i funkciji proteina. Podjela hroničnih komplikacija uslovljena je kalibrom zahvaćenih krvnih sudova. U mikrovaskularne (arteriole) komplikacije spadaju dijabetesna retinopatija, nefropatija i neuropatija. Makrovaskularne  komplikacije (arterije) obuhvataju kardiovaskularne i cerebrovaskularne komplikacije, perifernu vaskularnu bolest i dijabetično stopalo.

U najkraćem, uznapredovali i neliječeni dijabetes izazvaće ozbiljne posljedice po funkciju bubrega, oka, centralnog i perifernog nervnog sistema, srca i krvnih žila, gastrointestinalnog i lokomotornog aparata.

Ne može se reći da T2DM možemo u potpunosti spriječiti, ali njegovu progresiju u ozbiljniju bolest možemo usporiti, odgoditi sistemske komplikacije i poboljšati kvalitet života. Zasigurno, to je u rukama svakog pojedinca.

Sedentarni način života kod modernog čovjeka, manjak fizičke aktivnosti, nepravilna ishrana i posljedična gojaznost, uz genetičko opterećenje, faktorisu koji pogoduju nastanku T2DM.

Prevencija u vidu pravilne ishrane, istrajne tjelovježbe, prestanka pušenja,kontrole tjelesne mase i krvnog tlaka, te mentalna higijena značajno odgađaju kasne komplikacije i popravljaju kvalitet života i ishod bolesti.