Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Kontinuirana medicinska edukacija (KME) – spisak učesnika za mjesec maj

U skladu sa Planom kontinuirane medicinske edukacije Centra za nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost JU Dom zdravlja KS objavljujemo spisak učesnika koji su prisustvovali edukacijama u mjesecu maju 2024. godine.

Nadležne kantonalne komore zdravstvenih profesionalaca prethodno su obavještene kako bi navedeni stručni skupovi bili bodovani. Spisak učesnika KME za maj 2024., a koji će zdravstvenim profesionalcima poslužiti kao potvrda o održanim edukacijama u svrhu dokazivanja učešća na istim u JUDZKS, možete preuzeti na ovom linku.