Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Kontinuirana medicinska edukacija radnika JUDZKS za mjesec april 2023 – spisak učesnika

U skladu sa Planom kontinuirane medicinske edukacije Centra za nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost JU Dom zdravlja KS objavljujemo spisak učesnika koji su prisustvovali edukacijama u mjesecu aprilu 2023. godine.

Nadležne kantonalne komore zdravstvenih profesionalaca prethodno su obaviještene kako bi navedeni stručni skupovi bili bodovani.

Spisak učesnika KME za mjesec april 2023. godine, a koji će zdravstvenim profesionalcima poslužiti kao potvrda o održanim edukacijama u svrhu učešća na istim u JU Dom zdravlja KS, možete preuzeti na linku ispod:

LINK