Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Kontinuirana medicinska edukacija uposlenika JUDZKS za mjesec decembar 2022. – spisak učesnika

education, online learning, icon-5600987.jpg

U skladu sa Planom kontinuirane medicinske edukacije Centra za nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost JU Dom zdravlja KS objavljujemo spisak učesnika koji su bili prisutni na edukacijama u mjesecu decembru 2022. godine.

Nadležne kantonalne komore zdravstvenih profesionalaca prethodno su obavještene kako bi navedeni stručni skupovi bili bodovani.

Spisak učesnika Kontinuirane medicinske edukacije za mjesec decembar 2022., a koji će zdravstvenim profesionalcima poslužiti kao potvrda o održanim edukacijama u svrhu dokazivanja učešća na edukacijama u JU Dom zdravlja KS, možete preuzeti na linku ispod:

Cenrtar za nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost JUDZKS