Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Kontinuirana medicinska edukacija uposlenika JUDZKS za mjesec novembar 2022. – spisak učesnika

education, online learning, icon-5600987.jpg

U skladu sa Planom kontinuirane medicinske edukacije Centra za nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost JU Dom zdravlja KS objavljujemo spisak učesnika koji su bili prisutni na edukacijama u mjesecu novembru 2022. godine.

Nadležne kantonalne komore zdravstvenih profesionalaca prethodno su obavještene kako bi navedeni stručni skupovi bili bodovani.

Spisak učesnika Kontinuirane medicinske edukacije za mjesec novembar 2022., a koji će zdravstvenim profesionalcima poslužiti kao potvrda o održanim edukacijama u svrhu dokazivanja učešća na edukacijama u JU Dom zdravlja KS, možete preuzeti na linkovu ispod:

Cenrtar za nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost JUDZKS