Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Kontinuirana medicinska edukacija uposlenika JUDZKS za mjesece januar i februar 2022. – spisak učesnika

education, online learning, icon-5600987.jpg

U skladu sa Planom kontinuirane medicinske edukacije Centra za nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost JU Doma zdravlja KS za period januar-februar 2022. objavljujemo spisak učesnika koji su bili prisutni na edukacijama.

Nadležne kantonalne komore zdravstvenih profesionalaca prethodno su obavještene kako bi navedeni stručni skupovi bili bodovani.

Spiskovi učesnika Kontinuirane medicinske edukacije za mjesece januar i februar 2022., a koji će zdravstvenim profesionalcima poslužiti kao potvrda o održanim edukacijama u svrhu dokazivanja učešća na edukacijama u JU Domu zdravlja KS, možete preuzeti na linkovima ispod:

Cenrtar za nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost JUDZKS