Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Kontinuirana medicinska edukacija uposlenika JUDZKS za mjesece septembar i oktobar 2022. – spiskovi učesnika

education, online learning, icon-5600987.jpg

U skladu sa Planom kontinuirane medicinske edukacije Centra za nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost JU Dom zdravlja KS objavljujemo spiskove učesnika koji su bili prisutni na edukacijama u mjesecu septembru i oktorbru 2022. godine.

Nadležne kantonalne komore zdravstvenih profesionalaca prethodno su obavještene kako bi navedeni stručni skupovi bili bodovani.

Spiskovi učesnika Kontinuirane medicinske edukacije za mjesece septembar i oktobar 2022., a koji će zdravstvenim profesionalcima poslužiti kao potvrda o održanim edukacijama u svrhu dokazivanja učešća na edukacijama u JU Dom zdravlja KS, možete preuzeti na linkovima ispod:

Cenrtar za nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost JUDZKS