Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Majke odgajaju djecu na način na koji su i same bile odgajane

Majke koje su same trpjele batine u djetinjstvu ili su imale druga nasilna iskustva češće i same udaraju svoju djecu u odnosu na majke koje nisu imale takva negativna iskustva u djetinjstvu, pokazala je nova studija.

U grupi od 1265 većinom crnačkih, samohranih i siromašnih majki djece do 11 mjeseci starosti, dr. Esther K. Chung i kolege koji su dio zdravstvenog programa za djecu Jefferson Pediatrics/duPont u Filadelfiji, SAD, otkrili su da 19% majki smatra tjelesnu kaznu vidom discipline, a 14% je izjavilo da udaraju svoju djecu.

“Veoma smo iznenađeni, u stvari, što smo otkrili tako veliku učestalost tjelesnog kažnjavanja djece, jer, u prosjeku, djeca su bila samo devet mjeseci stara i uvidjeti da tako mala djeca bivaju udarana je uznemirujuće”, izjavila je dr. Chung.

Međutim, tračak nade leži u tome da nisu sve majke koje su roditelji tukli u konačnici i same počele udarati svoju djecu.

Ljekari su zabrinuti jer smatraju da roditelji nisu svjesni štete koja može proizići iz udaranja djeteta, poput većeg rizika od problematičnog ponašanja, niskog stepena samopouzdanja, depresije, zloupotrebe droga i fizičkog zlostavljanja vlastite djece.

Dr. Chung savjetuje zdravstvene radnike da upitaju trudnice i nove roditelje o vlastitim iskustvima u djetinjstvu, te da ih posavjetuju kada su u pitanju vidovi discipliniranja djece.

IZVOR: Pediatrics, avgust 2009., http://pediatrics.aappublications.org/