Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Medicinske sestre JUDZKS povodom Međunarodnog dana sestrinstva/ O pozivu

„...Medicinska sestra mora biti emocionalno zrela i stabilna osoba kako bi mogla razumjeti i nositi se sa ljudskim patnjama, hitnim stanjima, zdravstvenim problemima i etičkim dilemama. Mi smo svjesne da za tako odgovoran posao treba stalno učiti, obrazovati se i da nas mora biti dovoljan broj da bi kvalitetno obavljale svoj posao. Stoga bi percepcija o medicinskim sestrama trebala biti u skladu sa stvarnim činjenicama, a ne stereotipima o tradicionalnom sestrinstvu. Primjena znanja i vještina medicinskih sestara svih nivoa obrazovanja nužna je za funkcionisanje savremenog društva i zdravstvenog sistema. U ovoj teškoj situaciji za naše zdravstvo mi smo snaga koja može doprinijeti boljitku za sve, posebno za naše građane...“

Emina Bajramović, dipl. med. sestra

„...Profesija medicinske sestre je poziv koji u prvom redu traži empatiju, humanost i posvećenost pozivu. Biti sestra znači slušati pacijenta ono što govori , a to je mnogo teže nego govoriti. Medicinske sestre su osobe koje imaju visok nivo znanja, dobre su organizatorice posla, dobro socijalizirane i uspješne su u saradnji sa ljudima, spremne da pomažu drugima, da slušaju i da pružaju emocionalnu podršku bolesnima ili unesrećenima. Danas medicinske sestre aktivno učestvuju u mnogim projektima i naučno-istraživačkim radovima, što je nekada u BiH bilo nezamislivo. Medicinske sestre svakako moraju naučiti kako kvalitetno upotrijebiti svoje znanje uz primjenu svoje stručnosti, vještina, kliničke procjene, a pri tome uzimajući u obzir potrebe i navike korisnika usluga zdravstvene zaštite i dobro ih primjeniti u svom svakodnevnom radu...“

Bediha Palo, dipl. med. sestra

„...12. maj, Međunarodni dan sestrinstva ove godine dočekujemo u jeku pandemije koronavirusom, te na ovaj način čestitam Međunarodni praznik sestrama svih profila u BiH i u svijetu, sa željom za što manje godišnjica u ovakvim uslovima. Također, čestitam svim sestrama kako u BiH tako i širom svijeta na izuzetnom doprinosu tokom trajanja pandemije. Moram se osvrnuti na položaj medicinskih sestara koje na žalost u sve većem broju napuštaju svoju zemlju i odlaze raditi u nekim tuđim sistemima. Vjerujem da možemo, znamo i hoćemo naći svoje mjesto i ulogu u našoj zemlji, jer postoji kritična masa koja je spremna raditi i boriti se istrajno za pravedan položaj u našim uslovima. I onima koji su na neki način diskriminarali ovu kategoriju uposlenika je nakon ove situacije sa koronavirusom, vjerujem postalo jasno da je timski rad u zdravstvu jedini mogući način funkcionisanja kao što je to svugdje u svijetu. Edukacija, obrazovanje i predan rad je bio i ostaje naš imperativ...“

Zineta Mulaosmanović, dipl. med. sestra

„...Sestra se ne brine samo o njezi pojedinca, već i o zdravlju naroda.“ Iako je ta definicija stara više od 70 godina, gotovo je istovjetna današnjem shvaćanju modernog sestrinstva. Sestra mora biti emocionalno zrela i stabilna kako bi mogla razumjeti i nositi se s ljudskom patnjom, hitnim stanjima, zdravstvenim problemima i etičkim dvojbama. Dobre komunikacijske vještine, strpljivost i osjetljivost za ljudske probleme koji su sastavni dio svakog sestrinskog postupka, nužne su za stvaranje odnosa povjerenja. Pristojnost, samopouzdanje, pažljivo slušanje bolesnika, a nadasve stručnost, omogućuju medicinskoj sestri da prikupi bitne, cjelovite i tačne podatke o problemu pacijenta, odagna strah i tjeskobu, zadobije bolesnikovo povjerenje i omogući dobru saradnju u daljem liječenju. Medicinska sestra obavezala se svojim zvanjem pružati zdravstvenu zaštitu, poštujući moralna i etička načela zdravstvene struke, na način da se nikad ne dovedu u pitanje život i zdravlje čovjeka...“

Mirsada Sadiković, dipl.med. sestra

Pripremio Centar za NNID