Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Monografija “Osteoartritis koljena – aktivno protiv bolesti” – spoj iskustva kliničke prakse i teorije

“Osteoartritis koljena – aktivno protiv bolesti” naziv je knjige koju potpisuje prof. dr. sci. med. Amila Kapetanović, a koja je promovisana u srijedu, 31. maja 2023. godine u Sali za edukacije Centra za nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost – OJ Dom zdravlja Centar.

Tom prilikom u ulozi promotora okupljenima se obratio prof. dr. sc. Lutvo Sporišević, koji je, između ostalog, rekao da knjiga sadrži relevantne činjenice i kriterije koji su zasnovani na osnovu kliničkog nalaza i dugogodišnjeg iskustva autorice prof. dr. sci. med. Amile Kapetanović.

“Ovo je izuzetan spoj prakse i teorije. Knjiga sadrži prikaze savremenih znanstvenih metodologija. Pisana je na način da čitalac lako može akceptirati egzaktne činjenice“, rekao je prof. dr. sci. med. Lutvo Sporišević.

Prof. dr. sci. med. Amila Kapetanović zahvalila se prisutnima na dolasku kao i organiziranju, kako je rekla, ovako strukturirane promocije.

“Knjigu sam pisala na osnovu kliničkog iskustva i prvi redovi su upravo nastali u Reumalu u Fojnici. Baza knjige je u kineziterapiji mada sam dosta vremena posvetila i obrađivanju farmakoloških opcija liječenja. Želja mi je da knjiga bude od koristi svima, a naročito zdravstvenim profesionalcima“, kazala je prof. dr.sci. med. Amila Kapetanović.

Spomenutu monografiju čini deset logično raspoređenih poglavlja kroz koje čitaoci postepeno razumjevaju problem bolesti i bivaju upoznati sa savremenim opcijama dijagnosticiranja i tretmana. Autorica prof. dr. sci. med. Amila Kapetanović koristi sopstvena iskustva stečena dugogodišnjim  stručnim  i naučno-istraživačkim radom u ovoj oblasti kako bi prezentirala sve relevantne informacije, činjenice i dokaze koje povezuju kliničku praksu s medicinom.

Prezentirani su dijagnostički kriteriji za osteoartritis koljena Američkog koledža za reumatologiju i Evropske lige protiv reumatizma, te kriterij ocjenjivanja stepena radiografskih promjena za osteoartritis koljena po Kellgrenu i Lawrencu.

U monografiji su prezentirane opcije prevencije te nefarmakološkog, farmakološkog i hirurškog tretmana bolesti. Fokus rukopisa je na primjeni procedura fizikalne medicine i rehabilitacije u tretmanu osteoartritisa koljena. Također, predstavljen je i prikaz uloge kineziterapije u tretmanu osteoartritisa koljena sa osvrtom na aerobne aktivnosti i vježbanje.

Recenzenti monografije su prof. dr. sci. med. Mirsad Muftić i prof. dr. sci. med. Edina Tanović.


A. ŠARKIĆ, prof. soc.

Centar za NNID