NAJAVE EDUKACIJA​

  • Predavač: Denial Dudmišević, medicinski
    tehničar 
  • Tema predavanja:  Mentalno zdravlje radnika u PZZ za vrijeme pandemije Covid-19
  • Datum: 05.05.2022.
  • Lokacija: OJ Novi Grad (in class i putem Zoom platforme)

Prijava uposlenika na edukaciju

Novosti