Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Najsavremeniji hladni lanac u BiH

Vakcine su osjetljive na toplotu i smrzavanje i moraju se čuvati na određenoj i preporučenoj  temperaturi, od vremena kada su proizvedene do upotrebe.Sistem korišten za čuvanje i distribuiranje vakcina u dobrom stanju se naziva hladni lanac. On se sastoji od niza veza u skladištenju i transportu . Sve je dizajnirano tako da se vakcine čuvaju unutar prihvatljivog raspona temperatura dok ne dođu do svog korisnika. Iskustva pokazuju da je hladni lanac jedan od najvažnijih elemenata imunizacije zbog toga što se vakcine tu primaju, čuvaju i distribuiraju. Zbog visokog rizika oprema hladnog lanca mora biti obezbijeđena, instalirana, stavljena u pogon i održavana prema najvišim međunarodnim standardima, a rukovanje vakcinama mora biti veoma detaljno i pažljivo.

JUDZKS je vlasnik najsavremenijeg hladnog lanca u Bosni i Hercegovini. Prema Projektu unapređenja Hladnog lanca na nivou JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, možemo istaći da imamo najsavremeniju opremu hladnog lanca koja nam pruža jedan cjelokupan savremeni sistem u praćenju i kontroli hladnog lanca u procesu imunizacije. Ovim smo postigli najbolje uslove na nivou države u samom procesu čuvanja (skladištenja) i distribucije vakcina od njihove isporuke do aplikacije. Hladna komora se nalazi na lokalitetu OJ DZ Novi Grad i služi za skladištenje vakcina u većim količinama. Hladna komora zauzima prostor površine 10 m2,  podržava praćenje temperatura putem mobilne aplikacije. Našem medicinskom osoblju na savremen način omogućujemo monitoring, kontrolu i distribuciju vakcina  u potrebnim količinama. Nabavkom hladne komore stvorili smo uslove za samostalno čuvanje vakcina u potrebnim uslovima i u vanrednim situacijama.

Lejla Moćević, stručni saradnik za odnose s javnošću

Centar za nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost