Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

NOVITETI  DOMA ZDRAVLJA ILIDŽA

Dom zdravlja je u srcu Ilidže, centar je primarne zdravstvene zaštite i specijalističko-konsultativnih usluga za više od 60.000 građana. Predstavlja jedan od najznačajnijih javnih objekata u ovoj lokalnoj zajednici. Kako smo ranije pisali, u sklopu projekta “Energetska efikasnost u javnim objektima KS” zamijenjeni su dotrajali otvori, prozori i vrata, termoizolacija fasade, obavljena je ugradnja termostatskih ventila na postojećim radijatorima, molersko-zidarski, limarski i gromobranski radovi.

Osim navedenog, uz superviziju Generalnog direktora JUDZKS doc.dr.sci. Abela Baltića zaživjeli su mnogi projekti na nivou Ustanove koji osiguravaju bolje uslove pacijentima i uposlenicima, pri  tome nije riječ samo o jednoj već o svih deset organizacionih jedinica. Kvalitetna vodeća struktura je neophodnost velikog sistema kao što je JUDZKS, a rezultati koje imamo dovoljno govore o tome.

U sklopu posjete OJ Ilidža obišli smo Centar za mentalno zdravlje, Službu za laboratorijsku dijagnostiku, predškolski i školski dispanzer. Na samom ulazu u zgradu zamijenjen je i vanjski lift koji je svakodnevno u funkciji za pacijente koji se kreću uz pomoć invalidskih kolica.

Razgovarali smo sa šefom OJ Ilidža dr. Sedikom Kapetanović i glavnom sestrom OJ Zinetom Mulaosmanović. Prilikom obilaska zgrade nisu krile zadovoljstvo i ponos  na funkcionalnost i izgled samog objekta.

Osposobljen je edukacioni centar, dvije sale sa najmodernijom opremom gdje se trenutno održavaju edukacije PAT-a, obnovljen je odjel Radiologije sa novim RTG i dva ultrazvučna aparata zadnje generacije, kazala je šefica OJ Ilidža dr. Sedika Kapetanović.

Zaustavili smo se na predškolskom dispanzeru, renoviran prostor, vedre boje sa  animiranim likovima, ljubazno osoblje uz prisutan osmjeh naših najmlađih pacijenata.

Tu je stacioniran i hladni lanac. Novi frižideri, klima uređaji koji osiguravaju temperature potrebne za očuvanje materijala, te su pod stalnom kontrolom usposlenih. Obezbijedili smo i samostalni uređaj-agregat koji se u slučaju prekida električne energije aktivira i osigurava kontinuitet napajanja, što znači nepromijenjen kvalitet vakcina koje su pohranjene u sistemu hladnog lanca, dodala je glavna sestra Zineta Mulaosmanović.

Ispred zgrade na raspolaganju je i novo sanitetsko vozilo koje je u trenutku posjete bilo spremno za transport pacijenta.

PRESS JUDZKS